Wsparcie dla rodziny

Reklamy

TERESIN Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie podsumował swą działalność za 2020 rok i przedstawił realizację Programu Wspierania Rodziny w 2020 roku. Sprawozdania przedstawione zostały na ostatniej sesji rady gminy przez Daniela Klemczaka, specjalistę pracy socjalnej z GOPS. Przedstawił zakres wspierania osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, metody doradztwa stosowane wobec potrzebujących, jak też stosowane środki pomocy finansowej i materialnej (zasiłki okresowe, celowe, opiekuńcze i stałe, pomoc żywnościowa), usługi opiekuńcze.

Przedstawiona została także realizacja własnego programu „Wspieraj Seniora”, która skierowana jest do osób samotnych i jest formą nieodpłatnej pomocy. Ponadto Daniel Klemczak omówił zakres usług specjalistycznych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i zakres wypłat świadczeń rodzinnych. Z kolei w przypadku trzyletniego Programu Wspierania Rodziny w 2020 roku wskazane zostały sprawy związane z ochroną praw, wyrównywaniem szans życiowych oraz eliminowaniem czynników ryzyka w rodzinach. W związku z sytuacją pandemiczną praca ta miała inny wymiar niż dotychczas. Pracownicy starali się ograniczać kontakt osobisty do minimum i większość spraw załatwiano telefonicznie lub online.

W działania te zaangażowany był nie tylko GOPS, ale także zespół interdyscyplinarny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nie odbyły się w ubiegłym roku zaplanowane takie imprezy jak Piknik rodzinny czy „Uśmiech pod choinkę”. Na zakończenie Daniel Klemczak przedstawił wnioski i sugestie dotyczące zadań, które powinny zostać w bieżącym roku. Jest też nadzieja, że w tym roku odbędą się planowane imprezy rodzinne i charytatywne.

BN

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz