Udany, choć trudny rok

fot.pixabay

KAMPINOS Jak co roku w maju odbywa się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos”. W tym roku spotkanie to zaplanowane zostało na sobotę 22 maja. Poza sprawami techniczno-organizacyjnymi zebrania walnego, przewidziany jest dość bogaty program obrad.

 Na początek delegaci zostaną zapoznani ze sprawozdaniem z działalności w ubiegłym roku oraz prac Komisji Rewizyjnej Spółki. W sumie miniony rok był dość trudny, ale zarząd spółki może pochwalić się sukcesami. Pomimo ograniczeń pandemicznych spółka sprawnie koordynowała prace konserwacyjne i remontowe na urządzeniach wodnych w gminie.

Udało się jej dokonać wiele ważnych napraw i inwestycji w sieci wodno–melioracyjnej, choć sporo prac rozpoczęło się z dużym poślizgiem spowodowanym epidemią. Jednak większość planowanych zadań udało się zrealizować przed sezonem jesienno-zimowym. Część trzeba było jednak odłożyć z powodu braków finansowych.

– Gminna Spółka Wodna „Kampinos” należy tylko do jej członków, a jej funkcjonowanie uzależnione jest od zasobów, jakimi dysponujemy. Wielkość dotacji zależy od wpłacanych składek. Im wyższa ściągalność składek, tym większe są dotacje. A to przekłada się na nasze możliwości inwestycyjne – informuje Waldemar Sarnowski, prezes Spółki Wodnej „Kampinos”.

Przy małej ściągalności składek członkowskich Spółka Wodna nie jest w stanie wykonać wielu planowanych prac. Priorytetem są te, które wymagają natychmiastowej realizacji, czyli zniszczone przez nawałnice przepusty, zatkane lub uszkodzone dreny. W przypadku ograniczonych zasobów modernizacje, choć niezbędne, odkładane są z roku na rok.

Na początku kwietnia tego roku zaległości ze spłatą składek sięgały około 40 tys. złotych. To zadłużenie z poprzednich lat. To zaś powoduje, że nadal spółka nie może sobie pozwolić na solidne inwestowanie, a tylko prace doraźne. W ubiegłym roku prace remontowo–melioracyjne spółki ruszyły dopiero w czerwcu. W tym roku jest o wiele lepiej i prace już się rozpoczęły, choć nadal możliwości finansowe blokują część zadań.

Po przedstawieniu sprawozdań planowane jest zajęcie się uchwałami w sprawie ustalenia planu finansowego i planu pracy w bieżącym roku, jak też wysokości składki członkowskiej na 2021 rok. To istotne zadania, gdyż im lepsza ściągalność składek, tym większa jest stawka dotacji, jaką spółka może osiągnąć. To przekłada się na możliwość realizacji wielu pilnych zadań w gminie Kampinos.

Kolejne uchwały, to ustalenie wysokości wynagrodzenia dla przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Kampinosie oraz uchwalenie zmian w statucie tej spółki.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz