Uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja – symbol dążenia naszej Ojczyzny do wolności. Skromnie, ale uroczyście i podniośle odbyły się w całej Polsce uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. W Sochaczewie, jak co roku władze samorządowe pamiętają, by ten szczególny i ważny dla naszej historii moment szczególnie upamiętnić. Był poczet flagowy, odśpiewano hymn Polski, złożono kwiaty pod figurą Chrystusa, odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny.

To niestety kolejne tak symboliczne uroczystości uchwalenia Ustawy Zasadniczej. Podobnie jak w ubiegłym roku, miały skromny wymiar, ze względu na panujący reżim sanitarny obowiązujący w czasie pandemii. Stąd też grono samorządowców, uczestniczących w tegorocznych obchodach było niewielkie.

Tradycyjnie już 3 maja, gdy z wieży kościelnej popłynęła pieśń na Anioł Pański o godz. 12.00 na placu Kościuszki zebrali się samorządowcy. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zawiesili flagę Polski na maszcie, odśpiewano hymn Polski a następnie z budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odegrany został na żywo przez trębacza hejnał miasta Sochaczew. Z placu Kościuszki przedstawiciele samorządu województwa, powiatu i miasta udali się pod figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, znajdującą się przy kościele parafialnym, która upamiętnia odrodzenie narodu polskiego. Tam złożono kwiaty i oddano hołd wszystkim, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

Dziekan ksiądz Piotr Żądło odprawił mszę w intencji naszej Ojczyzny. W swym kazaniu podkreślał wagę dokumentu, jakim jest konstytucja. Mówił, że chroni ona godności człowieka, ale także godności całego naszego narodu – narodu, który trwa mocno w swej wierze.

W upamiętnieniu tych wydarzeń uczestniczyli wraz z mieszkańcami wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie Andrzej Kierzkowski, burmistrz miasta Piotr Osiecki, przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek, zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski oraz proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks. Piotr Żądło i zastępca komendant KP PSP w Sochaczewie st. bryg. Wiesław Gorzki wraz z delegacją strażaków, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Paweł Rozdżestwieński.

Przypomnijmy. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Była pierwszą konstytucją w Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.

Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz