Szukają najładniejszego ogrodu

fot.pixabay

RYBNO Jak co roku w maju ogłaszany jest przez Damiana Jaworskiego – wójta Rybna, konkurs na najładniejszy ogród. Celem konkursu jest podniesienie estetyki ogrodów przydomowych oraz kreowanie i rozwijanie dbałości o otoczenie, jak też ochrona najbliższego mieszkańcom środowiska.

– Chcemy propagować wśród mieszkańców gminy Rybno dbałość o estetykę najbliższego otoczenia. A tym samym wzbogacać i uatrakcyjniać je oraz podnosić wartość wizerunku miejscowości z terenu Gminy Rybno. Chcemy także promować pomysłowość oraz nowatorskie rozwiązania dekoracyjne, które same w sobie mają wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki otoczenia. Naszym celem jest też inspirowanie mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez upiększanie swoich ogrodów przydomowych kwiatami, krzewami i drzewami ozdobnymi, rozwijanie pasji ogrodniczych sprzyjających zdrowemu i aktywnemu wypoczynkowi oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności za estetykę i wizerunek gminy – mówi Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

Uczestnikami konkursu mogą być właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Oceniane będą tylko ogrody położone w granicach administracyjnych gminy Rybno. W konkursie nie mogą brać udziału jego organizatorzy oraz członkowie komisji konkursowej. Zgłoszenia konkursowe mogą być składane przez właściciela obiektu bądź współwłaściciela. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez złożenie formularza konkursowego oraz spełnienie warunków regulaminowych. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.gminarybno.com lub bezpośrednio w urzędzie gminy Rybno. Wypełnione zgłoszenia należy składać do 30 czerwca w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Długa 20.

Komisja konkursowa, w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie, dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie ogrodu. Członkowie komisji przyznają punkty za poszczególne elementy podlegające ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 30 września. Przy ocenie ogródków brane będą pod uwagę m.in. ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne, różnorodność roślin, pomysłowość i oryginalność, elementy architektury ogrodowej, kompozycje roślinne, a także utrzymanie zieleni, stan trawnika, porządek i kolorystyka. Przewidziane są nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz