Stwórz prezentację multimedialną o Mazowszu

Fot. Pixabay

„Piękno naszej Ojczyzny – Mazowsze” – to tytuł konkursu na prezentację multimedialną, organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” w Załuskowie. Termin nadsyłania prac mija niebawem, bo 20 maja a sam konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych – z terenu powiatu sochaczewskiego.

Pełny regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.powiatoschaczew.pl w zakładce KONKURSY. Partnerem i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Organizatorzy poprzez konkurs chcą propagować aktywny, bezpieczny wypoczynek i uprawianie lokalnej turystyki a także pogłębić wiedzę oraz zmotywować uczniów do poznawania piękna walorów miejsca, w którym żyjemy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy za pomocą programu Microsoft Power Point. Każdy uczestnik może zgłosić jedną prezentację przedstawiającą opis najciekawszych zdaniem autora pod względem turystycznym walorów przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturalnych Mazowsza. Prezentacja powinna zawierać od 10 do 20 slajdów. Na pierwszym należy zamieścić napis z nazwą konkursu, imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę szkoły. Ostatni slajd musi zawierać bibliografię (źródła, z których korzystano przy tworzeniu prezentacji, w tym również strony internetowe).

Powołana przez organizatora komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę m.in. następujące kryteria: estetykę, zawartość prezentacji, grafikę i szatę graficzną, efekt wizualny a także przejrzystość i techniczną poprawność wykonania.

Należy jednocześnie pamiętać, iż zgodnie z regulaminem nadesłane prace muszą być własnego autorstwa, nigdy wcześniej niepublikowane oraz nie przedstawiane na innych konkursach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku czerwca br. Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz