Skanowanie jest legalne

Fot.: CPK

Wbrew opinii części mieszkańców, prowadzone badania pomiarowe – związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego – są legalne. Mało tego. Obowiązujące przepisy nakładają na właścicieli posesji obowiązek wpuszczenia na badany teren geodetów.

W poprzednim wydaniu „Expressu Sochaczewskiego” informowaliśmy o rozpoczęciu na terenie gmin: Baranów, Teresin oraz Wiskitki bezinwazyjnych pomiarów budynków, w związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pozyskane w ten sposób dane zostaną wykorzystane do sporządzenia dokumentacji przedprojektowej CPK.

Jednak pomiary wzbudzają kontrowersje wśród mieszkańców. Część z nich uważa, że działania geodetów są bezprawne i nie mogą oni wejść na teren posesji, jeżeli jej właściciel nie wyrazi na to zgody.

Bez wyraźnej zgody, badania skaningowe laserem na gruncie rolnika nie mogą być przeprowadzane. Rolnik ma prawo się na nie nie zgodzić i nie można go zmusić, jako właściciela nieruchomości, do tej zgody. Każdy właściciel nieruchomości indywidualnie wyraża zgodę na pomiary. Dotyczy to nie tylko jego podwórka, ale też całej własności, czyli pola, lasu lub łąki. Dokumenty, które przedstawiają obecnie osoby dokonujące pomiarów, jak zaznaczają prawnicy, w żaden sposób nie upoważniają ich do wejścia na prywatną nieruchomość w jakimkolwiek celu. Nie można dokonywać pomiarów na własności prywatnej bez wyraźnej, osobistej zgody właściciela nieruchomości. Mogą mierzyć tylko własność publiczną, czyli drogi – twierdzi jeden z mieszkańców gminy Teresin.

Rzecznik wyjaśnia

Dlatego zwróciliśmy się do CPK o wyjaśnienie tej kwestii. Jak poinformował nas Konrad Majszyk, rzecznik spółki CPK, prowadzone badania terenowe w formie skaningu laserowego na terenie gmin Baranów, Teresina oraz Wiskitek odbywają się zgodnie z prawem, a dokładnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym z 17 maja 1989 roku. Tym samym, na podstawie zawartych w ustawie przepisów, wykonawca badań terenowych ma m.in. prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, a właściciel lub zarządca nieruchomości są zobowiązani umożliwić badaczom wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Rzecznik wyjaśnia również, że pomiary geodezyjne na obszarze 74 km kwadratowych, związane z oceną istniejącego stanu obiektów budowlanych, za pomocą skaningu laserowego mają bardzo mocną podstawę prawną.

Jak dodaje, stosowne zgłoszenia dotyczące rozpoczęcia pomiarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały przesłane do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim i Sochaczewie.

Takie jest prawo

Zatem, czy właścicielom posesji się to podobna, czy też nie, to przepisy nie pozostawiają żadnych złudzeń, co do legalności pomiarów. Otóż artykuł 13 ust.1 ustawy  prawo geodezyjne i kartograficzne stwierdza: „Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami”.

Ale na tym nie koniec. W kolejnym artykule, czyli 14 zapisano: „Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, są obowiązani umożliwić podmiotom, o których mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1”.

Jakby tego było mało, właściciele nieruchomości muszą również pamiętać, o czym mówi art. 48 ust.1 pkt.2 wspomnianej ustawy: „Kto wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą – podlega karze grzywny. A tę nakłada się, stosując przepisy Kodeksu Wykroczeń”.

– Tym samym twierdzenie, że właściciele nieruchomości mogą nie wpuszczać geodetów, jest po prostu nieprawdą. Jeśli właściciel nieruchomości nie wpuści na teren nieruchomości geodety prowadzącego badania, postępuje niezgodnie z prawem i jest narażony na karę grzywny – wyjaśnia rzecznik CPK.

Dodajmy, że wykonawcą pomiarów jest firma Global EAST, która współpracuje ze spółką Multiconsult Polska, będącym konsultantem do spraw badań terenu.

Jerzy Szostak

Fot.: CPK

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz