Sesja z absolutorium

RYBNO Na sesji Rady Gminy Rybno w środę, 2 czerwca radni podsumują miniony rok działalności, zapoznają się ze sprawozdaniami oraz raportem o stanie gminy za ubiegły rok.

Na początku dokonana zostanie ocena zasobów Pomocy Społecznej gminy w roku 2020 wraz z prognozą na bieżący rok. Dodatkowo ocena realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i przegłosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS za poprzedni rok wraz z przedstawieniem bieżących potrzeb. Następnie radni zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności i funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej oraz realizacją programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Przegłosowana będzie też tegoroczna uchwała w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności.

Po tym radni zapoznają się z Raportem o stanie gminy za 2020 rok i odbędzie się debata nad nim oraz głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy. Po krótkiej przerwie radni rozpatrzą uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego gminy i wykonania budżetu za 2020 rok, po którym zagłosują w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za ubiegły rok.

Przewidziane są też uchwały w sprawie ustanowienia tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Rybno”, w tym przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu. Na koniec zapadnie decyzja w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu, jak też zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

BN

fot. archiwum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz