Radni ocenią burmistrza

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni zajmą się analizą sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Mimo trudności związanych z pandemią, można go zaliczyć do udanych, chociażby pod względem inwestycyjnym. Tym bardziej, że na zrealizowane w ubiegłym roku projekty wydano 28,5 miliona złotych.

Ubiegły rok nie był łatwy dla sochaczewskiego samorządu. Jednak dzięki podjętym w odpowiednim czasie decyzjom o oszczędnościach, ulgach dla firm, dofinansowaniu jednostek, które najbardziej ucierpiały w wyniku obostrzeń – rok zakończył się dobrze. Dochody zrealizowano w 98,5 procenta planu – 200 mln zł, a wydatki w 96,4 procenta – 200,4 mln.

Duże i małe

W minionym roku samorząd wydał na inwestycje 28,5 mln zł. W pierwszej piątce największych projektów znalazły się: budowa amfiteatru i widowni na Podzamczu – 11,6 mln zł, zakup trzech autobusów elektrycznych dla ZKM w ramach projektu „Sochaczewski Eko-bus” – 5,7 mln zł, przebudowa I odcinka ul. 15 Sierpnia – 4,7 mln zł, budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na deszczówkę w Chodakowie – 3,5 mln zł oraz  stadionu przy ul. Warszawskiej 80 – 748 tys. zł.

Wśród mniejszych, ale wcale nie mniej ważnych inwestycji, warto wymienić przebudowę ulicy Ułanów Jazłowieckich – 550 tys. zł, nowe oświetlenie w ulicach 15 Sierpnia i Pionierów – 158 tys. zł, rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 – 100 tys. zł, czy zakup tablic i projektorów multimedialnych dla szkół podstawowych – 55 tys.zł.

Wsparli innych

Tradycyjnie miasto wsparło samorząd powiatowy w projektach, z których będą korzystali mieszkańcy Sochaczewa. Niemal 600 tys. złotych przekazano na trzeci i ostatni etap remontu ul. Trojanowskiej, 265,6 tys. złotych na przebudowę ulicy Głowackiego oraz 200 tys. na rozbudowę siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Trudny egzamin zdali przedsiębiorcy realizujący miejskie projekty, którzy od chwili wprowadzenia pierwszych obostrzeń sygnalizowali problem z dostawami materiałów budowlanych oraz pracownikami kierowanymi na kwarantanny. Ostatecznie jednak wszystkie duże zadania doprowadzono do finału, wystartowano też z nowymi, jak budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Sztuka pozyskiwania

To był także dobry rok, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Samorząd zdobył prawie 7,6 mln zł różnych dotacji, w tym 4,5 mln z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowe wsparcie burmistrz przeznaczył na II etap remontu ul. 15 Sierpnia oraz budowę sieci sanitarnej i zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Płockiej. Do prowadzonego w tym roku remontu ul. 15 Sierpnia dołożył się także rządowy Fundusz Dróg Samorządowych kwotą 2,2 mln zł.

Kolejna duża dotacja to 553 tys. zł na termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 200 tys. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów wypożyczonych potem uczniom szkół podstawowych do nauki zdalnej. Warto też wspomnieć, że działanie żłobka miejskiego wsparła dotacja z programu Maluch – 141 tys. zł. Z kolei Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wsparł miasto w utylizacji eternitowych płyt cyklicznie zdejmowanych z prywatnych domów, garaży i budynków gospodarczych, kwotą 32 tys. zł.

UM opr. dot

 Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz