Pompownia w Arciechowie zmodernizowana

5 maja dokonano symbolicznego odbioru inwestycji remontu i modernizacji pompowni Arciechów. Prace na terenie pompowni rozpoczęły się w kwietniu 2020 r. a zakończyły w maju. Inwestycja realizowana przez Wody Polskie pochłonęła ponad 11 mln zł.

W briefingu prasowym udział wzięli m.in.: minister Maciej Małecki, Adam Orliński – wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, Jan Kraśniewski – Wójt Gminy Iłów, Katarzyna Michalska – sekretarz Gminy Iłów, Agnieszka Brzeska – skarbnik, Przemysław Daca – prezes Wód Polskich i Anna Trzeciakowska – Łukaszewka – dyrektor RZGW.

Inwestycja w znacznym stopniu została sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (kwota ok. 8,5 mln zł). Wójt Jan Kraśniewski przekazał pisemne podziękowania dla prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy za podjęcie i realizację inwestycji i dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z marszałkiem Adamem Struzikiem za przekazanie środków finansowych. Podziękował ministrowi Maciejowi Małeckiemu, wiceprzewodniczącemu Sejmiku Mazowieckiego Adamowi Orlińskiemu, staroście Jolancie Gonta, wicestaroście Tadeuszowi Głuchowskiemu za skuteczne dążenie do zrealizowania modernizacji.

Pompownia Arciechów funkcjonuje od 1972 roku. Jej zadaniem jest utrzymanie możliwości regulacji poziomu wody w zlewniach rzeki Jeżówki i kanału H. Od 22 lat nie było żadnych dużych inwestycji na terenie pompowni. Dzięki remontowi i modernizacji poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Iłowa oraz czterech sąsiednich gmin: Słubic, Sannik, Młodzieszyna i Rybna.

Również 5 maja w Warszawie została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem a Gminą Iłów reprezentowaną przez Wójta Jana Kraśniewskiego, umowa na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. W ramach programu Wojewoda Mazowiecki przekaże Gminie środki na realizację zadania w łącznej kwocie 10 240 zł.

Do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa”edycja 2021 zgłosiło się 699 gmin/powiatów. Źródłem finansowania programu jest Fundusz Solidarnościowy. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi „opieki wytchnieniowej”.

Gmina Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz