Niezwykła lekcja historyczno – patriotyczna w Brzozowie Starym

Musimy krzewić wśród nas ducha zdobywców, a psychikę obrony i cierpiętnictwa zmienić w wolę zwycięstwa

Ppłk CC Maciej Kalenkiewicz Kotwicz”

W dniach 15-16 maja 2021r. odbyła się niezwykła lekcja historyczno – patriotyczna na „Szlaku Pamięci Cichociemnych: Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary”.

Wiosenna słoneczna pogoda, otaczająca soczysta zieleń, kwitnące sady sprzyjały lekcji terenowej, w której udział wzięli harcerze z Pomorza z Niezależnego Stowarzyszenia Harcerskiego „Czarna Trzynastka” w Strzebielinie, instruktorzy z Kręgu Instruktorów Czerwonych Beretów im. CC majora Kazimierza Śliwy z Rumi.

Organizatorem tej niezwykłej lekcji był pdh Leszek Iwiński – Przewodniczący Kręgu z Rumi oraz Andrzej Grabarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym.

Gości w szkole powitał wspólnie z dyrektorem szkoły Jan Paweł Kraśniewski – Wójt Gminy Iłów, który zachęcał do zapoznania się z bogatą historią tych terenów.

Rolę przewodnika po „Szlaku Pamięci Cichociemnych” pełnił Andrzej Grabarek – pomysłodawca i organizator lekcji historii o Cichociemnych w terenie.

Pomorscy harcerze przeszli większość szlaku pieszo dowiadując się o przebiegu jedynej operacji CC „Jacket” jaka miała miejsce na ziemi sochaczewskiej. Oddali hołd Cichociemnym zaciągając warty honorowe przy grobie rtm. Mariana Jureckiego ps. „Orawa” i kpt. Andrzeja Świątkowskiego ps. „Amurat” oraz w świetle płonących pochodni przy obelisku upamiętniającym miejsce ich śmierci. Warto zaznaczyć, iż w Brzozowie Starym zginęli pierwsi CC z tej formacji w walce z Niemcami. Złożone kwiaty, zapalone znicze przez harcerzy i dyrektora szkoły były dowodem pamięci o tych niezwykłych bohaterach.

Goście z Pomorza wspólnie z dyrektorem szkoły odwiedzili też miejsca pamięci w Domaniewicach i Czatolinie. W kościele w Domaniewicach widnieje bowiem tablica upamiętniająca Cichociemnych związanych z ziemią łowicką. Kpt. Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz” i por. Alfred Paczkowski ps. „Wania” członkowie ekipy „Jacket” uzyskali schronienie na plebanii domaniewickiej w czasie drogi po zrzucie do Warszawy. Uczestnicy rajdu odwiedzili też miejsce zrzutu CC Jana Piwnika „Ponurego” w Czatolinie.

Harcerze z Rumi i Strzebielina będąc w brzozowskiej szkole zapoznali się z jej 100- letnią historią, obejrzeli profesjonalną wystawę poświęconą CC por. Tadeuszowi Chciukowi ps. „Celt” (politycznemu kurierowi ekipy „Jacket” pt. „Tadeusz Chciuk – Celt. Emisariusz Rządu Londyńskiego w latach 1941 – 1944. Cichociemny. Dziennikarz Radia Wolna Europa” oraz pamiątki poświęcone Patronom Szkoły.

Było też przed wieczorem harcerskie ognisko, były piosenki, gawęda nt. wychowania patriotycznego w oparciu o wzorce wspólnych Patronów.

Lekcja historii o Cichociemnych w Brzozowie Starym odbyła się z okazji 80 rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych, a także zrzutu „Jacket” w czasie corocznego Zjazdu Rodzin Cichociemnych (który został odwołany z powodu pandemii).

Harcerze nie zapomnieli też o poległych żołnierzach w I i II wojnie światowej zapalając znicze na iłowskich cmentarzach i w Brzozowie Starym.

Instruktorzy harcerstwa z Pomorza bardzo wysoko ocenili pomysł i realizację żywych lekcji historii o Cichociemnych.

W podziękowaniach wielokrotnie zwracali uwagę nie tylko na życzliwość, gościnność i bezinteresowność, ale na pełne zaangażowanie w wychowanie patriotyczne młodego pokolenia, organizację pożytecznego spędzenia wolnego czasu, otwartość na środowisko zewnętrzne.

Warto było wstać bardzo wcześnie rano, przyjechać do Brzozowa Starego, by przemierzyć „Szlak Pamięci CC: Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary” – mówili uczestnicy lekcji i rajdu – by zgłębić niezwykłą historię Cichociemnych, stąpać po ziemi, której Oni dotknęli po locie z Wielkiej Brytanii. „Spadali z obłoków, by walczyć o wolność i pokój”, a my jesteśmy winni im cześć i pamięć.

Andrzej Grabarek

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz