Nie tylko o ekologii

fot. UG Teresin

TERESIN Podczas sesji Rady Gminy Teresin z 20 maja, radni zajęli się raportem dotyczącym  oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Teresin, jak też analizą lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ponadto zdecydowano o zdjęciu ochrony ze starego jesiona, do niedawna uznawanego za pomnik przyrody. Radni dokonali również korekty w budżecie bieżącym i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podczas sesji radni gminy Teresin wysłuchali sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ubiegłym roku. Przedstawiła go Joanna Milczarek, kierownik referatu ds. obywatelskich. W minionym roku na realizację zadań zawartych w Programie przeznaczono 22 tys. złotych. Jednak pandemia koronawirusa spowodowała to, że na ogłoszone konkursy nie wpłynęła żadna oferta i pieniądze nie zostały rozdane dla organizacji. Być może w tym roku sytuacja będzie nieco lepsza i organizacje pozarządowe skorzystają z funduszy na organizacje imprez o różnym charakterze.

W dalszej części obrad radni postanowili znieść formy ochrony wobec jesiona wyniosłego uznanego za pomnik przyrody. Znajduje się on w Szymanowie na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Decyzja ta została uzasadniona tym, że drzewo wraz z systemem korzeniowym zostało uszkodzone w wyniku silnego wiatru i obecnie stwarza zagrożenie. Teraz opiera się całym ciężarem o obiekt katakumby, a to niebezpieczne osób tam przechodzących oraz obiektu, który może ulec uszkodzeniu. Zniesienie ochrony pozwoli na usuniecie tego wiekowego drzewa.

Na koniec sesji radni przyjęli uchwały w sprawie zmian w WPF oraz w bieżącej uchwale budżetowej. Dokonano zamiany przedsięwzięć w Prognozie polegającej na przesunięciu 400 tys. złotych do tegorocznego budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Piasecznicy (120 tys. złotych), zakup i montaż nowych lamp ulicznych (25 tys. złotych), remonty dróg (106 tys. złotych) i na ochronę zabytków (100 tys. złotych). Ta korekta wiąże się z rezygnacją z termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Gmina nie uzyskała dofinansowania na te zadania, więc z niej zrezygnowała w tym roku.

W uchwale budżetowej natomiast zostały dokonane zmiany wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków budżetowych. Najważniejsza z nich dotyczy zwiększenia dochodów w związku z dotacją od wojewody mazowieckiego na uruchomienie komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Teresin z gminą Wiskitki.

 BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz