Nastał czas inwestycji

Reklamy

Brochów- Zdaniem Piotra Szymańskiego – wójta gminy Brochów, obrady Rady Gminy 15 maja były wyjątkowe. Gdyż podsumowano wiele spraw dotyczących gminnych dokonań z zakresu realizacji planów gospodarczych i rozpoczęcia kolejnych przedsięwzięć. Sesja tym samym otwierała nowy rozdział w działalności gminy Brochów.

Ta sesja kończy pewien etap w życiu naszej gminy. Te zmiany, które właśnie się zakończyły, powodują, że wchodzimy w nowy rozdział funkcjonowania naszego samorządu. Po raz pierwszy od lat możemy stwierdzić, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Stan gminy jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę zadłużenie i wartość prowadzonych inwestycji. Wskaźnik zadłużenia w 2022 roku będzie nas plasował na poziomie 34 procent i będzie spadał w kolejnych latach. Zatem daleko nam do ustawowych progów zadłużenia – stwierdził Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Woda najpotrzebniejsza

Jako priorytet w gminie wyznaczono dostęp mieszkańców do bieżącej wody. W ostatnim czasie ukończona została inwestycja wodociągowa w miejscowościach Przęsławice – Górki – Kromnów – Gorzewnica, której ogólny koszt wyniósł 2,5 mln złotych. Jednak sprawa dostępności do wody i kanalizacji dla reszty gminy nadal jest podejmowana w kolejnych przedsięwzięciach inwestycyjnych.

– Pierwsza duża inwestycja już nam wyszła, więc możemy przystąpić do kolejnej. Do realizacji będzie wodociąg w miejscowościach Tułowice – Kolonia Brochów – Sianno – Andrzejów – Famułki Brochowskie. Koszt ogólny skalkulowany ma 2,8 mln złotych oraz wykonanie 750 metrów kanalizacji w Malanowie o wartości 3,4 mln złotych. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 600 tys. złotych, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1730 tys. złotych oraz zwrot podatku VAT w wysokości 630 tys. złotych, czyli w sumie uzyskaliśmy prawie 3 mln złotych na oba przedsięwzięcia – stwierdza wójt.

Boisko jak marzenie

Nowych zadań przewidzianych jest aż siedem. Wszystkie to duże i znaczące przedsięwzięcia.

Z satysfakcją mogę powiedzieć, że wszystkie zaplanowane inwestycje i projekty w gminie Brochów realizują nasze wspólne potrzeby. Wartość wszystkich umów to blisko 55 mln złotych, z czego środki zewnętrzne stanowią 73 procent wszystkich inwestycji w gminie. To około 40 mln złotych, więcej niż nasz roczny budżet – dodaje Piotr Szymański.

Poza inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi absolutnym hitem jest budowa boiska w Brochowie. Jego wartość kosztorysowa to 1,3 mln złotych. Bez środków zewnętrznych w wysokości 945 tys. złotych gmina nie pokusiłaby się o jego wybudowanie. Z Ministerstwa Sportu uzyskała 345 tys. złotych, a z budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równowagi rozwoju województwa – 600 tys. złotych.

Jaśniej i bezpieczniej

W całości z uzyskanych przez gminę dotacji powstaną dwie farmy fotowoltaiczne w Janowie i Brochowie. Na realizację tego zadania otrzymano 800 tys. złotych. Tym samym modernizacja oświetlenia ulicznego nastąpi w Górkach, Malanowie, części Kromnowa, w Olszowcu, Famułkach, Lasocinie, Siannie i Łazach.

Gmina wykona też dokumentację techniczną i geodezyjną na rozbudowę drogi wojewódzkiej 705 na odcinku Plecewice – Konary – Malanowo oraz budowy ronda w Malanowie. Dla gminy to koszt 350 tys. złotych. Ponadto wykonana zostanie koncepcja na modernizację drogi 705 na odcinku Malanowo – Kolonia Brochow – Brochów – Janów – Tułowice do mostu. Zgodnie z umową z samorządem województwa mazowieckiego realizacja inwestycji wartej około 20 mln złotych jest po stronie ich budżetu.

Nowym drogowym zadaniem w tym roku jest przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie. Koszt to 460 tys. złotych, na którą samorząd gminny dostał promesę w wysokości 275 tys. złotych.

Świetlice i PSZOK

Innym zadaniem wpisanym w tegoroczny budżet gminy jest rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Tu koszt zadania wyniesie 60 tys. złotych. Kolejne inwestycje związane są z rewitalizacją gminnych świetlic. W tym roku zakończyła się przebudowa budynku OSP w Brochowie, która obejmowała remonty kuchni i świetlicy, warte 153 tys. złotych.

– W 2020 roku rewitalizacja świetlic wiejskich OSP w miejscowościach Wólka Smolana, Plecewice, Miszory, Śladów, Brochów, Kromnów, Przęsławice i Konary, to łączna kwota 1 450 tys. złotych, a pozyskane środki zewnętrzne to 305 tys. złotych. Chcemy wspierać lokalne społeczności i między innymi koła gospodyń wiejskich. Inwestycje, które prowadzimy,   to tylko część naszych wspólnych potrzeb, zgłaszanych nam przez mieszkańców – dodaje wójt.

Jak zaznacza, wdzięczny jest mieszkańcom za współpracę, radnym i sołtysom za wsparcie w realizacji priorytetowych zadań. Również dziękuję za pomoc i zaangażowanie ministrowi Maciejowi Małeckiemu, za działania w uzyskiwaniu promes rządowych dla gminy Brochów, a także Adamowi Struzikowi – marszałkowi województwa mazowieckiego, oraz Adamowi Orlińskiemu, przewodniczącemu mazowieckiego Sejmiku.

– Bez tego nie zrealizowalibyśmy tych planów i projektów – podsumowuje Piotr Szymański.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz