Jednogłośne absolutorium dla Wójt Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk

Reklamy

W czwartek 20 maja odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, podczas której Wójt Monika Pietrzyk uzyskała absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku.

Do końca czerwca rady miast, gmin i powiatów podejmą uchwały dotyczące udzielenia absolutoriów władzom wykonawczym. W powiecie sochaczewskim pierwsza sesja absolutoryjna odbyła się w Gminie Młodzieszyn. Rada Gminy Młodzieszyn udzieliła absolutorium wójt Monice Pietrzyk za wykonanie budżetu w 2020 roku. Spośród 15 radnych głosujących na XXXV sesji Rady Gminy Młodzieszyn, wszyscy oddali głos „za” udzieleniem absolutorium.

Absolutorium poprzedzone zostało przedstawieniem przez wójt Monikę Pietrzyk raportu o stanie gminy, obejmującego podsumowanie ubiegłorocznej działalności, w szczególności realizacji polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu oraz jednogłośnie podjętą uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

Wójt podziękowała radnym za udzielone absolutorium i przyjęcie raportu o stanie gminy. W ramach gratulacji, Sekretarz Anna Sobieraj wspólnie ze Skarbnikiem Małgorzatą Zawadzką oraz przedstawicielami Rady Gminy Młodzieszyn wręczyli Wójt Monice Pietrzyk symboliczne kwiaty.

-„Bardzo dziękuję Radnym za udzielenie mi absolutorium. Wszystkie nasze działania, dzięki którym Gmina Młodzieszyn się rozwija, nie byłyby możliwe bez pełnej akceptacji Radnych Rady Gminy Młodzieszyn. Dziękuję również pracownikom urzędu, gdyż to oni pracowali przez cały rok nad realizacją inwestycji i zadań, których podsumowanie znalazło się w Raporcie o stanie gminy oraz których efekty możemy podziwiać „gołym okiem”. W szczególności pragnę podziękować za współpracę Sekretarz gminy Annie Sobieraj oraz Skarbnikowi gminy Małgorzacie Zawadzkiej. Wszystko co się dzieje w gminie to nasza wspólna zasługa. Mam nadzieję, że uda nam się razem wykonać jeszcze wiele inwestycji.”– podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Młodzieszyn odbywały się po raz kolejny w specjalnie zorganizowanej sali – w związku z trwającą sytuacją epidemiczną, przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa (osobne stoły, maseczki, dezynfekcja).

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz