Iwaszkiewicz podsumowuje projekt

Projekt „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie” zakończony.

Choć bezpośredni udział licealistów z „Iwaszkiewicza” w projekcie mobilności ponadnarodowej zakończył się w październiku ubiegłego roku dopiero na koniec kwietnia przypada ostateczne rozliczenie projektu. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym artykułem, gdzie pokrótce przedstawiamy założenia, przebieg mobilności oraz jej ewaluację.

Założenia

Projekt „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS, został podzielony na 5 etapów: planowanie, przygotowanie, mobilność, upowszechnianie i promocja oraz ewaluacja. Poszczególne etapy i zadania podlegały ewaluacji w sposób ciągły oraz finalny, dzięki czemu na bieżąco była kontrolowana i zapewniania wysoka jakość działań projektowych, które angażowały wszystkie grupy uczestników. Celem projektu było wzmacnianie kompetencji kluczowych uczestników, w tym: cyfrowych, osobistych, społecznych, uczenia się, obywatelskich, przedsiębiorczości, kulturowych, rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, a także zwiększanie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników w odniesieniu do praktycznych kontekstów podstawy programowej. Temat mobilności to wykorzystywanie nowoczesnych mediów społecznościowych, a zwłaszcza Facebooka, w promocji regionów.

Przebieg mobilności

Mobilność dla 20 licealistów i 3 opiekunów z naszej szkoły została zrealizowana w dniach 15 – 28 października 2020 roku w Grecji na terenie Riwiery Olimpijskiej. Uczestnicy zamieszkali w pięknie położonym hotelu San Pantaleimon nieopodal miasta Platamonas.  Szkoła partnerska w Grecji, z uczniami której współpracowała nasza młodzież to Platon School w Katerini. W ciągu pierwszego weekendu uczniowie wzięli udział w zajęciach wprowadzających, podczas których zaprezentowano program kursu, oczekiwane efekty oraz model pracy. Grupa odwiedziła także w ramach programu kulturowego: kompleks Meteory, czyli malowniczo położone monastyry, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także miasteczko Stary Pantaleimon. Ponadto czas wypełniły lekcje języka greckiego… oraz tradycyjnego tańca.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, niemożliwe było codzienne odbywanie zajęć w międzynarodowej grupie na terenie Platon School. Uczniowie mieli jednak okazję do osobistych spotkań podczas zajęć terenowych, m.in. w Parku Archeologicznym Dion, który w czasach starożytnych był miastem i kompleksem świątynnym, a gdzie dziś znajduje się obszerne stanowisko archeologiczne, w tym zrekonstruowany obecnie teatr hellenistyczny z IV wieku p.n.e, czy mieście Katerini. Na co dzień komunikowali się i współpracowali dodatkowo za pośrednictwem e-maili, wideokonferencji oraz mediów społecznościowych. Pierwsze spotkanie było dla naszych greckich kolegów prawdziwym zaskoczeniem. Polska grupa nie tylko przygotowała prezentację Szkoły, ale również… pokaz musztry wojskowej, a także zaprosiła Greków do wspólnego śpiewania „hitów” w językach angielskim, greckim i polskim. Dla naszych uczniów była to także okazja do sprawdzenia swoich sił w „belgijce”

Kurs merytoryczny objął około 80 godzin zajęć, realizowanych w formie wykładów, warsztatów oraz konwersatoriów. Głównym tematem było tworzenie profesjonalnych fanpage’y na Facebooku, w tym opracowywanie treści, tworzenie różnego typu postów, przygotowywanie profesjonalnych materiałów graficznych, badanie skuteczności komunikacji oraz elementy analityczne – w celu promocji regionów za pośrednictwem mediów społecznościowych. W wypracowywaniu rezultatów uczniowie posługiwali się nową zdobytą wiedzą, a także tworzyli posty w oparciu o samodzielnie zebrane materiały, w tym kompletowane podczas zajęć terenowych. Wszystkie fanpage opracowywane były w zespołach grecko-polskich w trzech językach: polskim, greckim i angielskim. Młodzież nie tylko nauczyła się, jak korzystać z Facebooka w działaniach promocyjnych i marketingowych, ale przeszła również kurs autoprezentacji oraz poznała aplikację Canva, za pomocą, której przygotowała broszury i ulotki informacyjne.  Fanpage Travelling in Mazovia powstał, aby przybliżyć kulturę, zabytki i ciekawostki z regionu Mazowsza i zachęcić do jej odkrywania. Znajdują się w nim opisy ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Everything you need to know – your active stay in Greece porusza temat aktywnej turystyki w Grecji, znajdują się na nim informacje i zdjęcia greckich zabytków, które warto zobaczyć aktywnie spędzając czas z rodziną czy przyjaciółmi. Culinare Tourism Of Greece & Poland dedykowany jest tradycjom kulinarnym w Polsce i Grecji. Z profilu International mobility of students można dowiedzieć się jak przebiegała mobilność pozyskując informacje z pierwszej ręki – od jej uczestników. Profil Adventures in Greece – The four przedstawia pobyt uczniów w regionie Riwiery Olimpijskiej i podkreśla walory tego miejsca.

Na zajęciach z mentorami uczestnicy projektuj dowiedzieli się jak tworzyć fanpage, jak używać różnych typów postów oraz jak zawrzeć w nich interesujące treści. Zapoznali się także ze statystykami oraz zasięgiem i częstotliwością wyświetleń.

Czym byłaby nauka bez praktyki… i wyjazd do Grecji bez poznania tego kraju od podszewki! Kadra nauczycielska Platon School przygotowała również dla naszej młodzieży pasjonujące wykłady dotyczące Grecji i regionu Riwiery Olimpijskiej. Historia sztuki, lokalne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, historia – nowa wiedza sprawiła, że uczniowie z jeszcze większym zapałem poznawali nowy kraj! Uzupełnieniem kursu merytorycznego były zajęcia terenowe oraz program kulturowy. Oprócz wymienionych już miejsc i atrakcji, grupa odwiedziła także Park Narodowy Olimpu ze słynną Łaźnią Zeusa, miasta Katerini i Pantaleimon, tradycyjny zakład produkcji fety, muzeum archeologiczne… Jednym z punktów wyjazdu, który szczególnie zapisał się w pamięci uczestników, był rejs po Morzu Egejskim. Zachwycające krajobrazy sprzyjały relaksowi, a celem podróży była Wyspa Trzech Świec z klasztorem położonym na szczycie wśród starych gajów oliwnych. Piękna pogoda pozwoliła tez na kąpiele w krystalicznie czystym morzu. Uczestnicy bardzo dobrze wspominają również wieczór grecki, podczas którego mogli wziąć udział w pokazach tradycyjnego tańca i greckiej muzyki ludowej.

Punktem kulminacyjnym mobilności było spotkanie podsumowujące na terenie Platon School. W grupach zadaniowych uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy: w pełni wypełnione, profesjonalne fanpage na Facebooku, a na zakończenie otrzymali dyplomy poświadczające udział w projekcie.

Ewaluacja

Intensywny program o interdyscyplinarnym charakterze pozwolił w pełni zrealizować zakładane cele projektu, w tym wzrost kompetencji kluczowych, a także wiedzy i umiejętności uczestników. Zajęcia w języku angielskim, komunikacja z koleżankami i kolegami z Grecji, wypracowywanie rezultatów materialnych w obcym języku i codzienne życie w zagranicznym kraju – to wszystko sprawiło, że nasi uczniowie przełamali barierę językową i zyskali pewność siebie, podnieśli swój poziom wiedzy i umiejętności, wzmocnili pożądane postawy obywatelskie i społeczne, rozwinęli się osobiście i stali się bardziej samodzielni. Dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętnościom językowym, kulturowym, cyfrowym, podniesieniu poziomu odwagi i sprawności w kontaktach interpersonalnych oraz pracy grupowej uczniowie efektywniej przejdą proces dalszej edukacji szkolnej i przyszłego rozwoju zawodowego.

Projekt stanowił dla naszej szkoły innowację pedagogiczną, opartą na połączeniu walorów edukacji formalnej i nieformalnej w zagranicznym, międzynarodowym środowisku pracy. Działalność międzynarodowa naszej Szkoły staje się dziś nieodzownym elementem procesu kształcenia, pozytywnie oddziałuje na jego poziom, uatrakcyjnia go oraz motywuje uczniów i kadrę pedagogiczną do pogłębiania wiedzy i rozwoju.  Tak, to już pewne – szkoła będzie starać się w przyszłości o realizację podobnych, przydatnych i rozwijających inicjatyw!

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz