Gmina Młodzieszyn została partnerem programów: „Opieka Wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gmina Młodzieszyn dołączyła do samorządów, które wspierają i poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnościami, przystępując  tym samym do dwóch resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
W dniu 10 maja 2021 r. umowy w tej sprawie podpisali Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, Skarbnik Gminy Młodzieszyn Małgorzata Zawadzka oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariola Winnicka.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Z kolei „Asystent osobisty osoby niepełnos

prawnej”  to program, mający na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia.

„Najważniejszymi założeniami programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to wspieranie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego oraz umożliwienie odpoczynku od codziennej opieki nad niepełnosprawnym ich bliskim. Dołączenie gminy Młodzieszyn do tych programów to szansa zarówno dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy, jak i ich rodzin.”-podkreśla Monika Pietrzyk Wójt Gminy Młodzieszyn

UG Młodzieszyn

  • 184501744_518199866019699_6482540344705616066_n

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz