Fabryka faktur”  warta miliard złotych

Funkcjonariusze mazowieckiej KAS we współpracy z CBA rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zatrzymano 34 osoby, które usłyszały między innymi zarzuty ,,zbrodni VAT-owskiej”.

Wartość wystawionych nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przekracza 1 mld zł.

Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT.  

Blisko 200 funkcjonariuszy KAS i CBA przeprowadziło na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego działania, podczas których zatrzymano 34 osoby. Wśród zatrzymanych są osoby pełniące funkcje kierownicze w zorganizowanej grupie przestępczej, końcowi odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. „słupy” czyli osoby na które były zakładane podmioty gospodarcze w imieniu których w procederze były wystawiane fikcyjne faktury.  

W wyniku przeszukań w miejscach zamieszkania i biurach zatrzymanych, zabezpieczono liczne dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które mogą stanowić materiał dowodowy w tej sprawie.

 Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupę tworzyła sieć firm – na chwilę obecną ustalono około 100 podmiotów zaangażowanych w ujawniony proceder. Grupa wystawiała faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Wystawione dokumenty miały dokumentować zakup oraz sprzedaż różnych usług (m.in.: transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych na łączną wartość co najmniej 1 mld zł.

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) wszczął 73 kontrole celno-skarbowe u beneficjentów „procederu” korzystających z „pustych” faktur. W związku z już wszczętymi kontrolami celno-skarbowymi Skarb Państwa odzyskał około 10 mln złotych nieodprowadzonego podatku VAT.

KAS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz