Chemitex ożywa

SOCHACZEW Choć jeszcze tego nie widać, ale jesienią nie poznamy dróg leżących w granicach dawnego Chemitexu. W ich odwodnienie i odtworzenie nawierzchni, miejski samorząd zainwestuje 7 mln zł, a wszystko po to, by Chodaków przyciągał inwestorów, by chcieli swój biznes lokować na poprzemysłowym terenie dawnych zakładów chemicznych. Bez dogodnego dojazdu do terenów inwestycyjnych, to niemożliwe.

Prowadzone od jesieni 2020 roku prace burmistrz zlecił firmie Trakt. Jej ekipy zajmują się ułożeniem prawie 1800 metrów kanalizacji (kanał główny i boczne), montażem studni rewizyjnych, rozbiórką 235 metrów nieużywanego wodociągu i 360 metrów nieczynnej deszczówki w ulicach Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej.

Drugi etap to pełna przebudowa nawierzchni ulicy Chemicznej – 380 m, Wiskozowej – 400 m i Włókienniczej – 770 m. Każda z nich ma być dostosowana do ruchu ciężkich pojazdów. To ponad półtora kilometra dróg, które docelowo utwardzone zostaną płytami ażurowymi pozwalającymi wodzie wsiąkać w ziemię. Trakt musi rozebrać stare chodniki, usunąć zniszczone krawężniki, wyregulować studzienki, odtworzyć zjazdy, wykonać podbudowę jezdni, ułożyć na niej zbrojone płyty. Inwestycja ma być gotowa jesienią br.

Pierwsze efekty działań miasta już widać. Sieć „Dino” kończy budowę sklepu przy ul. Włókienniczej, tuż przy bramie wjazdowej do Chemitexu. Budynek już stoi i niewykluczone, że wkrótce za „Dino” pójdą następni przedsiębiorcy, bo działek pod inwestycje tam nie brakuje.

Prowadzone obecnie prace drogowe są częścią znacznie większego, współfinansowanego przez NFOŚiGW, szacowanego łącznie na 14 mln zł i składającego się z ośmiu komponentów projektu pod nazwą „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sochaczew”. W jego ramach zakupiono samochód do utrzymania zieleni miejskiej, zbudowano kanalizację deszczową, wylot do Utraty, zbiornik retencyjny oraz wylano asfalt na Topolowej w Chodakowie, w tym roku drugi zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa powstaną w rejonie ulicy Płockiej. Ostatnim i najdroższym, bo wartym ok. 7 mln zł elementem tego zadania, jest pełna przebudowa dróg na terenie Chemitexu. Dzięki wsparciu ministra Macieja Małeckiego, było możliwe pozyskanie na ten cel prawie 10 mln dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

opr. dot

Fot.: UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz