11 milionów na pompownie w Arciechowie

Reklamy

Wybudowana w 1972 roku pompownia w Arciechowie w gminie Iłów została gruntownie zmodernizowana. Inwestycja realizowana przez samorząd województwa mazowieckiego i Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie kosztowała ponad 11 mln zł. W środę, 5 maja br. dokonano odbioru zmodernizowanego obiektu. W wydarzeniu uczestniczyli: wiceminister w Ministerstwie Aktywów  Maciej Małecki, wiceprzewodniczący sejmiku mazowieckiego Adam Orliński, przedstawiciele władz samorządu województwa mazowieckiego, Wód Polskich, powiatu, gminy oraz pracownicy pompowni Arciechów.

Obiekt zlokalizowany jest w gminie Iłów przy lewobrzeżnym wale rzeki Wisły. Zadaniem pompowni jest odprowadzanie wód powierzchniowych i infiltracyjnych ze zlewni cieków wodnych  pn. „Kanał  H” i „Rzeka Jeżówka“ oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe części Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej. W sytuacji gdy na terenach, szczególnie przy ujściu rzeki Jeżówka, zdecydowanie podniesie się poziom Wisły, co grozi przesiąknięciem wałów, uruchamiane są specjalne pompy. Pomagają one sprawnie odwodnić grunty sąsiadujące z wałami. To ważne zabezpieczenie przeciwpowodziowe, służące zachowaniu bezpieczeństwa mieszkańców pięciu gmin: Słubic, Sannik, Młodzieszyna, Rybna i Iłowa.

W wyniku wieloletniej eksploatacji tego obiektu hydrotechnicznego znacznemu zużyciu uległy zarówno pompy, armatura, instalacja elektryczna, jak i elementy konstrukcji budowlanych. Modernizacji wymagało wiele elementów części budowlanej i technologicznej. Zrealizowane prace obejmowały m.in. wymianę agregatów pompowych wraz z aparaturą oraz szafami sterującymi praca pompowni, remont pomieszczeń budynków pompowni, część elektryczną, remont dróg wewnętrznych. Przeprowadzony remont przywrócił jego pełną wydajność ,co znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa powodziowego około 7,5 tys. ludzi zamieszkujących dolinę na powierzchni prawie 13 tys. ha. Sprawne działanie pompowni ma zapobiegać katastrofom naturalnym – głównie powodziom – i minimalizować ich skutki poprzez podniesienie wydajność systemu odprowadzania wód, dzięki któremu w sytuacjach ekstremalnych, związanych z nawalnymi deszczami i falami powodziowymi na Wiśle będzie można uniknąć podtopień. Modernizacja prowadzona została w okresie – kwiecień 2020 r. – maj 2021 r.

– To bardzo ważny dzień dla mieszkańców naszego powiatu. Chciałbym w imieniu pani starosty Jolanty Gonta oraz całego Zarządu Powiatu podziękować za jej realizację, bo najważniejsze dla nas – samorządowców jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców, szczególnie dla gmin Iłów, Rybno, Młodzieszyn, ale i gmin z sąsiednich powiatów – mówił podczas wizytacji w Arciechowie Tadeusz Głuchowski, wicestarosta. Słowa podziękowania skierował do instytucji i osób, które miały znaczący udział i wkład w przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. – Bardzo chciałem podziękować panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu, który od początku zabiegał o tę modernizację, Wodom Polskim i panu prezesowi Przemysławowi Daca, dyrektor RZGW Annie Trzeciakowskiej – Łukaszewskiej, całemu samorządowi województwa mazowieckiego, że ta inwestycja w ciągu jednego roku została przy tak udanej współpracy pomyślnie zrealizowana, stąd tu dziś nasza obecność.

Na zakończenie wystąpienia T. Głuchowski przypomniał, iż pompownia mająca 50 lat wybudowana została w 1972 roku. – Została kompleksowo zmodernizowana ostatnio w 1997 roku. Po tylu latach użytkowania wymagała naprawy ze względu na przestarzały stan techniczny i wyeksploatowanie urządzeń a w konsekwencji na jej awaryjność. Obecnie inwestycja pozwoli poprawić zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Iłowsko – Dobrzykowskiej, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców pięciu gmin, które nie będą już miały problemów z opadami i zagrożeniem powodziowym terenów rolniczych. Realizacja tego kilkunastomilionowego ogromnego przedsięwzięcia oznacza też bardziej przyjazną środowisku pracę urządzeń a to jeden z priorytetów tej inwestycji – reasumował T. Głuchowski.

Samorząd gminy Iłów na terenie, której znajduje się pompownia reprezentowali – wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski, sekretarz Katarzyna Michalska oraz skarbnik Agnieszka Brzeska.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej  z wydarzenia przygotowanej przez Telewizję Mazowsza Zachodniego

https://www.youtube.com/watch?v=kRgNfgKZGnE

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz