Zostaną w starej szkole.

fot.pixabay

Od września dwie klasy integracyjne, które miały przejść do Szkoły Podstawowej nr 6, pozostaną w murach macierzystej placówki, czyli Szkoły Podstawowej nr 4. Podobnie jedna klasa z „trójki” zostanie w murach tej szkole, zamiast przejść do sąsiedniej „jedynki”. Miejski samorząd przygotowuje szkoły do skrócenia o rok okresu, w jakim uczniowie mieli przechodzić całymi oddziałami do innych placówek.

Dyskusja na ten temat odbyła się w trakcie ostatniej sesji rady miasta. Należy przypomnieć, że przenoszenie absolwentów klas szóstych z „trójki” do „jedynki” oraz z „czwórki” do „szóstki”, to pomysł wypracowany wspólnie kilka lat temu przez samorząd, nauczycielskie związki zawodowe, rady pedagogiczne i rady rodziców. Gdy w Sejmie zapadła decyzja o likwidacji gimnazjów i powrocie do ośmioklasowych podstawówek, w dwóch sochaczewskich gimnazjach od 2017 roku systematycznie ubywało uczniów. By budynki nie świeciły pustkami, zaproponowano, że w okresie przejściowym do roku szkolnego 2021/2022 uczniowie z „trójki” i „czwórki” przenoszeni będą całymi oddziałami do wygaszanych gimnazjów, gdzie utworzono Szkoły Podstawowe nr 1 i 6. We wskazanych placówkach dzieci miały kończyć swą edukację w klasie siódmej i ósmej.

Urząd Miejski zakładał, że okres przejściowy, związany z przenoszeniem całych klas, potrwa od roku szkolnego 2022/2023. Ale pojawiła się szansa na przyspieszenie tego procesu. Jak mówił w czasie sesji Marek Fergiński, wiceburmistrz Sochaczewa, miasto na bieżąco analizuje dane demograficzne i meldunkowe, by ustalić, jaka powinna być optymalna liczba oddziałów w szkołach, aby dzieci mogły się uczyć w komfortowych warunkach i kończyć zajęcia wczesnym popołudniem, a nie o 18.00. Dodał, że po analizie najnowszych danych, rozmowach z dyrektorami i rodzicami zaproponowano skrócenie okresu przejściowego o rok, a to oznacza, że od września 2021 roku, a nie 2022, wszystkie klasy siódme kontynuować będą naukę w macierzystych placówkach.

– Dodatkowo, na wniosek rad pedagogicznych, już od września br. w murach „czwórki” pozostaną dwie klasy integracyjne, a w „trójce” klasa VI d. Dzięki temu szkoły, za naszym pośrednictwem, będą mogły sięgnąć po pieniądze z rezerwy ministra edukacji na zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych – mówi Marek Fergiński. Pakiet tych propozycji poparła radna Zofia Denisiewicz, podkreślając, że na pewno nie uda się zadowolić wszystkich, bo część rodziców chce, by dzieci przechodziły, a część, by pozostały w murach dotychczasowej szkole. – W takiej sytuacji optymalne jest to, co nam bur-mistrz proponuje. Ten rok szkolny 2020/2021 pozwoli szkołom podstawowym nr 1 i 4 wyposażyć pracownie przedmiotowe: fizyczne, chemiczne i biologiczne – mówiła Zofia Denisiewicz. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, jeden przeciw zmianom.

UM Sochaczew

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz