Zniesienie współwłasności.

Wraz z konkubiną kupiłem kilka lat temu działkę, po ½. Razem wybudowaliśmy dom, koszty ponosiliśmy mniej więcej po połowie. Obecnie chcemy się rozstać. Problemem dla nas jest jednak działka i dom, bo nie możemy się dogadać, jak podzielić ten majątek. Czy jeżeli nie uda nam się porozumieć to jest jakiś sposób na to, żeby podzielić te nieruchomości sądownie?

Adam Z.

Najprostszym sposobem zniesienia współwłasności jest uczynienie tego przed notariuszem. Warunkiem jest jednak istnienie zgody między współwłaścicielami. Jeżeli nie jest to możliwe może Pan oczywiście wystąpić na drogę postępowania sądowego. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Jeżeli fizyczny podział nieruchomości nie będzie z jakichkolwiek przyczyn możliwy, pozostają jeszcze dwa wyjścia. Sąd może przyznać własność nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli i ten sposób zniesienia współwłasności okaże się niewykonalny, wówczas możliwe jest zniesienie współwłasności przez jej sprzedaż i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy współwłaścicieli stosownie do ich udziałów.

Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

kom.500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz