Zmiany w powiatowej oświacie.

W grudniu ubiegłego roku Sejm Rzeczpospolitej uchwalił dwie ustawy reformujące dotychczasowy system oświaty. Aktualnie poszczególne samorządy w całym kraju podejmują decyzje dotyczące nowych sieci szkół na swoich terenach.
Również Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu sochaczewskiego.
Jak będzie zatem zmieniać się tu powiatowa oświata? Otóż dotychczasowe Gimnazjum Specjalne im. księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zostanie włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w tymże Zespole Szkół. Zreformowana ośmioletnia podstawówka rozpocznie tu swą działalność w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/2018. Dniem zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Erminowie jest ostatni dzień sierpnia tego roku.
Z kolei dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, funkcjonującej również w strukturze MOW „Dom na Szlaku”.
Jeśli chodzi o sochaczewskie Gimnazjum Powiatowe, działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina, również zostanie ono wygaszone i wejdzie w strukturę czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego. Dotychczasowe Gimnazjum Powiatowe przestanie funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2019. Jednocześnie 1 września 2019 roku będzie dniem rozpoczęcia działalności czteroletniego liceum.
Ponadto w dotychczasowych szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest sochaczewski powiat (cztery szkoły w Sochaczewie i jedna w Teresinie) od 1 września 2019 roku ruszą licea o czteroletnim cyklu nauczania (obecnie trzy lata), pięcioletnie technika (obecnie cztery lata). Z kolei wraz z początkiem roku szkolnego 2017/2018 rozpoczną działalność tzw. szkoły branżowe I stopnia.
Podjęta przez Radę Powiatu uchwała podlega teraz zaopiniowaniu przez kuratora oświaty i reprezentatywne związki zawodowe.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz