Zmiany w komisjach stałych Rady Powiatu.

Reklamy

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się 10 lutego br. rozpatrzono m.in. projekty uchwał dotyczących składów osobowych w komisjach stałych Rady Powiatu a także komisji utworzonej przez starostę sochaczewskiego.

Jeśli chodzi o składy osobowe w stałych komisjach Rady Powiatu podyktowane one były zmianami spowodowanymi śmiercią radnego Jerzego Krupy. I tak do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu oraz do Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki ustanowiono w to miejsce nowo powołaną radną – Iwonę Szlagę. Ponadto, dokonano aktualizacji danych osobowych członka Zarządu Powiatu – Anny Pawłowskiej (poprzednie nazwisko Ulicka). Zmiany zostały wprowadzone w dwóch komisjach, tj. Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i turystyki oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu.

Przypomnijmy. W Radzie Powiatu obecnej kadencji funkcjonuje sześć stałych komisji: Komisja Statutowo-Regulaminowa (przew. Bożena Samson), Komisja Budżetowa (przew. Aneta Sowińska), Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i turystyki (przew. Daniel Janiak), Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (przew. Anna Pawłowska), komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (przew. Józef Chocian) oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (przew. Filip Kopka).

Kolejna zmiana dotyczyła delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez starostę sochaczewskiego. Warto tu przypomnieć, iż zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. Zgodnie z zapisami w skład wspomnianej komisji wchodzi dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu a jej kadencja trwa 3 lata. Dotychczas zasiadali w tej Komisji Józef Chocian i Anna Pawłowska. I tak, w związku z upływem 2 lutego 2021 roku trzyletniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaszła konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu. Członkostwo w komisji radnego delegowanego przez Radę Powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu. Na najbliższe trzy lata Rada Powiatu zdecydowała wybrać do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez starostę ponownie te same osoby, tj. Annę Pawłowską i Józefa Chociana.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz