Zmiany w gminnym budżecie

fot.pixabay
Reklamy

TERESIN   Podczas sesji Rady Gminy Teresin, 26 marca radni zajęli się uchwałą dotyczącą przystąpienia gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część wsi Granice. Projekt planu obejmuje m.in. obszar, na którym ma powstać skwer publiczny. Dokonali również korekt finansowych.

 Radni zajęli się aktualizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 oraz bieżącym budżetem gminy. Wpisane zostały dodatkowe dochody. I tak 6652 złotych włączono jako rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Środki te przekazał gminie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Z kolei 34,5 tysięcy złotych trafi do gminy z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Pieniądze te będą przeznaczone na transport osób mających problemy z dotarciem na szczepienia oraz organizację punktów informacji telefonicznej. Kolejna dotacja z ministerstwa, to 17 120 złotych z funduszu antycovidowego na realizację programu „Wspieraj Seniora” i dopłaty do czynszu.

Natomiast wydatki gminy obejmą transport dla osób na szczepienia przeciw Covid-19, dla niepełnosprawnych i informację telefoniczną oraz programy wspierania seniorów i dopłaty mieszkaniowe. Gmina zrezygnowała z budowy sieci wodociągowej, rozdzielczej w obrębie Teresina Gaju, która miała kosztować 37,5 tysiąca złotych. W zamian wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Teresin Gaj” na tę samą kwotę. Z kolei zamiast przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie Teresin o wartości 4.2 mln zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022), wprowadzono przebudowa oświetlenia ulicznego warte tylko 2,7 mln złotych. Zatem zadanie dotyczące przebudowa i rozbudowa oświetlenia zostało zmniejszone o 1.5 mln złotych i ograniczone tylko do prac związanych z modernizacją oświetlenia.

Radni uchylili tym samym uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na kwotę 4.2 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zmniejszając jej wysokość do 2,7 mln złotych. Zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco wystawiony przez gminę Teresin.

Ponadto radni gminy Teresin nie zgodzili się na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków funduszu sołeckiego. Decyzja ta ma związek z bardzo trudną sytuacją związaną z Covid-19, które odbijają się negatywnie na budżecie gminy. Radni o tym zdecydowali jednogłośnie.

oprac. BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz