Zmiana wyroku rozwodowego.

Kilka lat temu rozwiodłam się z mężem. W wyroku rozwodowym sąd uregulował sprawę władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów. Czy mogę dokonać zmiany tego wyroku, nawet jeżeli jest on już prawomocny?

Aneta R.

Oczywiście można wnioskować o zmianę wyroku rozwodowego nawet prawomocnego w zakresie, o którym Pani wspomina w swoim pytaniu. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód. Sąd opiekuńczy może również zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. W razie zmiany stosunków można żądać także zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Aby dokonać zmiany wyroku rozwodowego należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu. Należy jednak zwrócić uwagę, na okoliczność, że zmiany wyroku w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem nie można dokonać w tym samym postępowaniu, co zmiana wyroku w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Wynika to z faktu, iż dla tych postępowań właściwe są inne tryby postępowania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964, Nr 9, poz. 59).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny, kom.500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz