Zmiana organizacji ruchu na Trojanowskiej.

W najbliższych dniach rozpocznie się długo oczekiwana inwestycja drogowa na terenie Sochaczewa. To efekt bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i miejskim. Ulica Trojanowska zostanie gruntownie przebudowana na odcinku niespełna kilometra.
Kierowcy, piesi oraz mieszkańcy i inwestorzy, dla których ulica ta stanowi drogę dojazdową do posesji czy siedziby firmy, muszą spodziewać się pewnych utrudnień w związku z rozpoczynającymi się robotami. Aby jednak uciążliwości były jak najbardziej zminimalizowane, przygotowano projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania. Debatowano nad nim podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Udział w nim wzięli m.in. starosta Jolanta Gonta, wiceburmistrz miasta Dariusz Dobrowolski, Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Marcin Głuchowski, właściciel firmy P.H.U. „Prima”, która jest wykonawcą inwestycji, Krzysztof Sieczkowski, dyrektor ZKM, przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, policji oraz właściciele firm i instytucji zlokalizowanych przy remontowanym odcinku drogi.
Przebudowa etapami
Zasadnicze ustalenia dotyczące czasowej organizacji ruchu w związku z rozbudową ul. Trojanowskiej — etap od skrzyżowania z Al. 600-lecia do skrzyżowania z ul. Łąkową włącznie, polegają na podziale prac na trzy etapy. Na czas prowadzenia robót podczas każdego etapu zamknięte będą dla ruchu kolejne odcinki drogi.
Pierwszy etap prac obejmie odcinek ulicy od zjazdu na drogę wewnętrzną za blokami mieszkalnymi (naprzeciw ogródków działkowych) do skrzyżowania z ul. Okrężną przed przejazdem kolejki wąskotorowej (bez skrzyżowania). Planowany czas prac maj – lipiec br. W II etapie prace będą prowadzone od pierwszego zjazdu (za torami kolejki wąskotorowej) od hurtowni P.H.U. Tarczyk do skrzyżowania z ul. Łąkową włącznie, z tym, że samo skrzyżowanie wyłączone będzie przez jak najkrótszy czas. Planowany czas prac sierpień br.
Z kolei ostatni, trzeci etap zaplanowanych prac – od skrzyżowania z ul. 600-lecia do zjazdu na drogę wewnętrzną (włącznie) naprzeciw ogródków działkowych oraz od skrzyżowania z ul. Okrężną przed torami kolejki wąskotorowej (wraz ze skrzyżowaniem) do pierwszego zjazdu do hurtowni P.H.U. Tarczyk włącznie – zostanie zrealizowany we wrześniu.
Ruch przez Targową
Podczas spotkania ustalono, że czasowa organizacja ruchu podczas pierwszego etapu zostanie wprowadzona od 6 maja br. Z tym dniem miejska komunikacja na tym odcinku ul. Trojanowskiej przeniesiona zostanie na ul. Targową wraz z przystankami autobusowymi, które usytuowane będą pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa i ul. Łokietka.
Przypomnijmy, rozbudowa drogi powiatowej ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie na odcinku o długości 0,974 km od skrzyżowania z Al. 600-lecia do skrzyżowania z ul. Łąkową włącznie, realizowana jest ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019 oraz z budżetu Miasta Sochaczew i Powiatu Sochaczewskiego. Termin jej zakończenia to 30 października br.
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz