Zgoda na powołanie zarządu.

Podpisaliśmy z kolegą umowę spółki z o.o. Zamierzamy zgłosić do KRS spółkę. Zapomnieliśmy jednak o wzorach podpisów członków zarządu. Czy musimy to zrobić u notariusza, aby nasz wniosek przeszedł?
Radosław D.
Od nowelizacji kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw, która weszła w życie w 2015 roku, nie ma wymogu przedkładania w sądzie rejestrowym wzorów podpisów członków zarządu. Uchylając ten obowiązek, nałożono jednocześnie nowy wymóg, dotyczący wyrażenia zgody osób reprezentujących spółkę na ich powołanie w skład organu. Nie w każdym przypadku dołączanie takiej zgody do wniosku do sądu rejestrowego będzie konieczne. Ustawodawca wprowadził szereg wyłączeń. A dotyczą one przypadku gdy wniosek podpisany jest przez osobę, która podlega wpisowi, albo udzieliła ona pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis. Możliwe jest również, że zgodę na powołanie do organu reprezentującego spółkę, członkowie zarządu wyrazili w samej umowie spółki. Także i w tym przypadku dołączanie zgody do wniosku staje się zbędne.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.1997.121.770).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
radca prawny

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz