Ze zbiorników do parków.

Gdy media regularnie donoszą o zmieniającym się klimacie, suszy w skierniewickich kranach, oszczędzanie wody przestaje być modne. Staje się koniecznością. Samorząd miasta od ubiegłego roku prowadzi wart 14 mln zł trzyletni projekt, który ma zatrzymać deszcz i wykorzystać go do podlewania parków oraz mycia ulic, a jednym z celów jest budowa zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 900 m3.

W tej chwili w Chodakowie, na zlecenie ratusza, ekipy firmy Trakt układają kanalizację deszczową w czterech ulicach, budują zbiornik retencyjny, a lada dzień zabiorą się za odwodnienie i przebudowę ulic Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej. Zbiornik retencyjny powstaje przy ul. Parkowej i odbierze on wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej w ulicach Ogrodowej, Topolowej, Parkowej i Grunwaldzkiej. Ma mieć pojemność 578 m3 i wymiary 25 x 7,5 m. Głębokość konstrukcji będzie zmienna od 3,8 m do 5,4 m.

Kończą budowę zbiornika
– Prace idą zgodnie z harmonogramem. Budowlańcy mają już za sobą m.in. przygotowanie wykopów pod zbiornik, wylali płytę denną zbiornika, postawili niemal wszystkie ściany. W kolejnym etapie ułożą płyty stropowe, zamontują włazy oraz stopnie, by do zbiornika można było zejść np. w czasie prac konserwacyjnych. Na koniec zaizolują ściany całej konstrukcji. Po przyłączeniu do kanalizacji deszczowej i zasypaniu wykopów instalacja będzie gotowa do użytku – mówi z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

Całość prac wykonywana jest w ramach zadania pod nazwą „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, na które ratusz pozyskał wielomilionową dotację unijną.

Kilometr deszczówki
Kolejnym komponentem tego projektu, wdrażanym w 2021 roku, będzie budowa sieci deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Płockiej i Łowickiej. Do ułożenia będzie ponad kilometr sieci. Zebrana z tego obszaru woda trafi do zbiornika powstałego na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Płockiej. Ma on mieć pojemność 334 m3, i być połączony z kanałem deszczowym odprowadzającym nadmiar wody do Bzury.

– Przyjęliśmy, że woda z chodakowskiego zbiornika posłuży do mycia ulic oraz podlewania prawie 38 tys. m2 obszarów zielonych w tej dzielnicy, w tym parku, terenów rekreacyjnych nad Utratą i co najmniej pięćdziesięciu donic z kwiatami. Z kolei woda ze zbiornika przy Płockiej pomoże w utrzymaniu zieleni rosnącej w parku przy ul. Traugutta, parku przy szkole muzycznej, żywej kurtyny przy ul. Olimpijskiej oraz posłuży do podlewania kwiatów rosnących w ponad pięciuset donicach w centrum miasta – dodaje wiceburmistrz.

Remont do granic miasta
Wprawdzie na deszczówkę samorząd już zdobył unijne dofinansowanie (ma pokryć do 80 proc. kosztów), ale burmistrz liczy na jeszcze jedną dotację – na przebudowę samej ulicy Płockiej, gdzie zaplanowano wymianę nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej i chodników po obydwu stronach jezdni.

– Do najbliższej edycji Funduszu Dróg Samorządowych zgłosimy kompleksowy remont ulicy Płockiej, jej miejskiego, około 400-metrowego odcinka sięgającego do ulicy Chełmońskiego. Trwa właśnie aktualizacja kosztorysów i projektu technicznego robót. Na wnioski wojewoda czeka do 10 sierpnia, mamy zatem jeszcze trochę czasu – informuje burmistrz Piotr Osiecki.

Ścieżka przy Płockiej i Łowickiej
W najnowszej edycji Funduszu Dróg Samorządowych do podziału między mazowieckie samorządy będzie ponad 190 mln zł. Jak czytamy w ogłoszeniu, modernizacja drogi wsparta dotacją rządową musi się rozpocząć w 2021 roku. Wojewodzie trzeba przedstawić pełną dokumentację techniczną i projektową, w tym kosztorysy oraz pozwolenie na budowę. Miasta i gminy mogą zgłosić po jednym zadaniu, powiaty po dwa. Kwota dofinansowania ma sięgać od 50 do 80 procent wartości zadania.

– Chcemy przebudować skrzyżowanie Płockiej i Łowickiej, na którym pojawią się wysepki dla pieszych i nowa sygnalizacja świetlna. Na 150 metrowym odcinku ulicy Łowickiej, sięgającym do ulic Rolniczej i Lubiejewskiej, planujemy wymianę asfaltu i wyznaczenie ścieżki dla rowerów. Skrzyżowanie wymaga przebudowy ze względów bezpieczeństwa, ponieważ pojawią się na nim rowerzyści – dodaje burmistrz.

Warto też przypomnieć, że w 2021 roku, z pomocą Funduszu Dróg Samorządowych, ratusz rozpocznie gruntowną przebudowę ulicy 15 Sierpnia, jej odcinka od ulicy Broniewskiego do obwodnicy miasta.

źrodło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz