Zdobądź odznakę “Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 r. w powiecie sochaczewskim”.

Reklamy
Regulamin odznaki „Szlakiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r. w powiecie sochaczewskim”

Postanowienia ogólne Odznaka „Szlakiem Bohaterów bitwy nad Bzurą 1939 r. w powiecie sochaczewskim” ustanowiona została przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie z okazji 81 rocznicy bitwy nad Bzurą 1939.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w ramach swoich działań edukacyjnych, których celem jest przypomnienie wysiłku narodu polskiego w latach II Wojny Światowej.

Celem odznaki jest propagowanie wiedzy o wydarzeniu będącym największą bitwą Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej podczas kampanii 1939 roku w Polsce, upamiętnienie bohaterstwa żołnierzy biorących udział w bitwie, przypomnienie postaci, miejsc, walk toczących się nad Bzurą w powiecie sochaczewskim we wrześniu 1939 roku oraz uczczenie pamięci poległych spoczywających na cmentarzach i kwaterach wojennych wokół Sochaczewa.

Znaczenie bitwy nad Bzurą w historii Polski i Europy epoki II wojny światowej polegało m.in. na tym iż poza zwrotem zaczepnym gen. Kutrzeby w żadnej z kampanii wojennych początkowego okresu wojny (aż do jesieni 1941 r.) nie było po stronie przeciwników Hitlera kontrakcji w tej skali, podjętej w warunkach zdecydowanej przewagi przeciwnika. W opracowanej bezpośrednio po kampanii wrześniowej na użytek wewnętrzny i nigdy nieopublikowanej historii niemieckiej 8 armii (BA-MA Freiburg) doceniono wagę bitwy w wojnie z Polską, nazywając ją „największą bitwą okrążającą“ (die grösste Einkreisungsschlacht) w historii świata do czasu działań wojennych w Rosji Sowieckiej w 1941 i 1942 r. Warto podkreślić, że w bitwie nad Bzurą żołnierz polski zetknął się w szczególny sposób z metodami walki błyskawicznej i totalnej – w wykonaniu Luftwaffe, najsilniejszych dywizji pancernych Wehrmachtu i oddziałów SS (np. Leibstandarte Adolf Hitler).

Z tego względu jednym z założeń projektu jest uwypuklenie walorów bojowych i męstwa żołnierza polskiego wykazanego w tej bitwie, co ma ogromne znaczenie w patriotycznym wychowaniu współczesnych i przyszłych pokoleń.

Odznaka ma jeden stopień.

Odznaka ma kształt hełmu wojskowego wz. 1931. Liście dębowe są symbolem waleczności żołnierzy polskich znad Bzury i ich oddania dla Rzeczypospolitej Polskiej. Na hełmie napis „Bzura 1939” – nazwy pierwszej, wielkiej bitwy II Wojny Światowej.

Warunki zdobywania odznaki:

Odznakę można zdobywać od siódmego roku życia uczestnicząc w dowolnego rodzaju wycieczkach zbiorowych i indywidualnych w różnych dyscyplinach turystyki, których trasy wiodą szlakiem bojowym bitwy nad Bzurą 1939 r. na terenie powiatu sochaczewskiego. Warunkiem otrzymania odznaki jest odwiedzenia co najmniej siedmiu miejsc związanych z bitwą nad Bzurą na terenie powiatu sochaczewskiego. Odznakę można zdobyć do 31 października 2021 r. Potwierdzenia i opisy zwiedzanych obiektów zamieścić należy na funpage Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą (np. poprzez oznaczenie muzeum, komentarz ze zdjęciem) lub we własnoręcznie wykonanej kronice.

Potwierdzeniem mogą być również pieczątki ze zwiedzanych obiektów, miejsc, bilety wstępu, fotografie wykonane na tle zwiedzanego obiektu lub inne dokumenty. Miejsca pamięci to: miejsca bojów; cmentarze wojenne, kwatery wojenne na cmentarzach wyznaniowych, mogiły żołnierskie, pomniki, tablice pamiątkowe, głazy pamiątkowe, krzyże/kapliczki związane z bitwą lub inne obiekty powiązane z bitwą nad Bzurą 1939 r. na terenie powiatu sochaczewskiego.

Dokumentację należy dostarczyć osobiście lub drogą e-mailową na adres: muzeum@muzeumsochaczew.pl wraz z adresem wysyłki pocztowej odznak. Koszt wysyłki odznaki listem poleconym wynosi 12 zł, odznaki odbierane w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą są bezpłatne.

Wzór graficzny odznaki opracował Krzysztof Haładaj.

Regulamin odznaki został zatwierdzony przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w dniu 1 września 2020 r. w porozumieniu z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wykaz miejsc pamięci związanych ze szlakiem bojowym „Szlakiem bohaterów bitwy nad Bzurą 1939 r. w powiecie sochaczewskim” znajduje się m.in. na stronie internetowej Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą (www.muzeumsochaczew.pl).

dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Paweł Rozdżestwieński – Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie

fot. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz