Zdecydowane działania wobec przemocy domowej

Fot. policja
Reklamy
Prawo pięści to nie prawo! Nie ma przyzwolenia na stosowanie przemocy, dlatego policjanci z sochaczewskiej komendy skutecznie wyciągają konsekwencje wobec osób podejrzanych o znęcanie fizyczne i psychiczne nad swoimi bliskimi. W ostatnim czasie przekonało się o tym trzech mieszkańców powiatu sochaczewskiego
Przemoc domowa może przybierać różne formy. Każde celowe działanie ukierunkowane na wyrządzenie krzywdy domownikom i naruszanie ich podstawowych praw musi być ścigane. Każda osoba będąca świadkiem dramatów rozgrywanych za ścianą może przerwać koszmar trwający niejednokrotnie wiele lat, powiadomić Policję i w ten pomóc osobie dotkniętej przemocą. Pamiętajcie, że często świadkiem przemocy są dzieci!

Kilka dni temu policjanci zatrzymali 39 – latka podejrzanego o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad partnerką. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji i zobowiązał do powstrzymania się od spożywania alkoholu.

Kolejny z zatrzymanych to 26 – letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego. Mężczyzna miał się znęcać fizycznie i psychicznie nad domownikami. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych, a także nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu.

Ostatni z podejrzanych to 47 – letni mężczyzna, który usłyszał zarzuty znęcania się nad swoją partnerką. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów.

Osobie, która znęca się nad fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca stosuje przemoc wobec osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, kara wzrasta do 8 lat. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast jeśli ofiara przemocy targnie się na swoje życie, sprawca podlega karze do 12 lat pozbawienia wolności.

Należy podkreślić, że w przypadku, gdy osoba podejrzana o stosowanie przemocy nie zmieni swego postępowania i zlekceważy stosowane wobec niej środki zapobiegawcze, prokuratura może wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowe aresztowanie.

W maju ubiegłego roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę, na mocy której nadano Policji oraz Żandarmerii Wojskowej (w stosunku do żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową) uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Ustawa określa również kryteria, które policjanci lub żołnierze mają uwzględniać przy ocenie istnienia przesłanek do wydania nakazu lub zakazu. Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc rodzinie. Są przy tym natychmiast wykonalne i wskazują m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować.

Jeśli jesteście świadkami przemocy domowej, dzwońcie na numer alarmowy 112!

mł. asp. Agnieszka Dzik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz