Zbycie udziałów w spółce.

Jestem jednym ze wspólników spółki z o.o. Chciałbym sprzedać swoje udziały innej osobie. Czy mogę to zrobić? Spółka wyraziła zgodę na zbycie. Jak się do tego zabrać?
Michał B.
Pierwszym krokiem, przed zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zawsze ustalenie zapisów umowy spółki, w której mogą znaleźć się ograniczenia dotyczące możliwości rozporządzania udziałami. Z Pana pytania niestety nie sposób wywnioskować, czy takie ograniczenia istnieją. Skoro jednak wskazuje Pan, że spółka wyraziła zgodę na zbycie udziałów, to na potrzeby odpowiedzi na zadane pytanie, należy przyjąć, iż umowa nie zawiera wyłączeń w tym zakresie.
Dla ważności zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kwestią kluczową pozostaje zachowanie właściwej formy czynności prawnej. Konieczne jest sporządzenie umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Samo sporządzenie umowy na piśmie nie jest wystarczające. Kolejnym etapem jest zawiadomienie spółki o fakcie zbycia udziałów. Następnie zmiana składu osobowego wspólników powinna zostać wpisania do księgi udziałów spółki, czyli dotychczasowy udziałowiec powinien zostać wykreślony, a w jego miejsce – wpisany nowy. Ostatnim etapem jest zgłoszenie nowego składu wspólników do sądu rejestrowego wraz z nową listą wspólników ze wskazaniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2013.1030 ze zmianami).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik, Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11
Warszawa, kom.500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz