Zasłużeni dostaną statuetki.

Reklamy

Ostatnia sesja Rady Gminy Sochaczew, która odbyła się 25 lutego, skupiła się głównie na sprawie związanej z opracowaniem regulaminu i zasad wybierania Honorowych Obywateli Gminy i Zasłużonych dla Gminy Sochaczew. Radni zobaczyli, jak wyglądać będą obie statuetki, które będą wręczane wyróżnionym osobom.

Wzorem innych samorządów gminnych chcemy wybierać zasłużone osoby dla naszej gminy i wręczać im tytuły Zasłużonych dla Gminy Sochaczew oraz Honorowych Obywateli. Chcemy, aby te tytuły po raz pierwszy udało się przekazać już w tym roku, który jest szczególny. To 30. rocznica istnienia samorządu terytorialnego w obecnej formie. Chcemy tym samym zaznaczyć i uhonorować specjalnie osoby, które w tym 30-leciu dokonały wiele dla naszego lokalnego środowiska – wspomniał Czesław Ćwikliński, przewodniczący Rady Gminy Sochaczew.

Nie tylko mieszkańcom

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania obu wyróżnień szczególnie zasłużonym dla gminy, przedstawiła Elżbieta Kowalczyk, sekretarz gminy Sochaczew. To bardzo precyzyjny dokument. Ujęte są w nim nie tylko mechanizmy przyznawania tytułów, ale też ich pozbawiania, gdyby w jakiś sposób nagrodzona osoba skalała się niewłaściwym postępowaniem.

­– Honorowe Obywatelstwo Gminy Sochaczew nadawane jest za zasługi dla gminy, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla mieszkańców. O czym warto wspomnieć, Honorowe Obywatelstwo nie jest zależne od miejsca zamieszkania. Może też być nadane pośmiertnie. Uchwałę o jego nadaniu podejmuje rada gminy – poinformowała Elżbieta Kowalczyk.

Natomiast tytuł Zasłużonego dla Gminy Sochaczew rada nadaje osobom za długoletnią pracę zawodową i społeczną na terenie gminy, wybitne osiągnięcia zawodowe, naukowe, kulturalne, społeczne, sportowe, podejmowanie szczególnych inicjatyw gospodarczych, zasługi dla obronności i promowanie gminy na arenie międzynarodowej. Tytuł ten mogą także uzyskać radni gminy, którzy od 1990 roku pełnili swą funkcję co najmniej przez trzy kadencje. To wyróżnienie zastrzeżone jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Sochaczew.

Na święto samorządowe

Wnioski w obu przypadkach przyjmuje przewodniczący rady gminy, a wnioskodawcami zgłaszającymi kandydatury mogą być – wójt, grupa co najmniej 5 radnych pod jednym wnioskiem, organizacje oraz stowarzyszenia, a także co najmniej 200 mieszkańców z terenu gminy Sochaczew. W tym ostatnim przypadku padł wniosek Czesława Ćwiklińskiego, aby w stosunku do mieszkańców przyjęto liczbę stu zgłaszających.

– Nie jesteśmy aż tak dużym terenem i zebranie 200 podpisów może być trudne do uzyskania przez mieszkańców. Stąd proponuję, by zatwierdzając tę uchwałę, zmniejszyć grupę wnioskujących mieszkańców o połowę, czyli stu osób. Zależy nam bowiem, by mieszkańcy czynnie włączyli się w typowanie zasłużonych i nie zniechęcali do składania wniosków. Przy wyższym limicie mogą się zniechęcić – stwierdził przewodniczący rady gminy.

Termin przyjmowania wniosków ustalono na 31 marca każdego roku. Kapituła wyłoniona do opiniowania wniosków będzie je rozpatrywać i przedstawiać pod głosowanie radzie. W ciągu roku można maksymalnie, zgodnie z regulaminem, przyznać cztery tytuły Honorowego Obywatela. Odrzucenie wniosku musi być przez Kapitułę umotywowane i dokładnie wyjaśnione wnioskującym. Każdy z wniosków musi być rozpatrzony w terminie 90 dni od jego złożenia. Radni – 13 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się – przyjęli uchwałę o zasadach i trybie przyznawania wyróżnień Zasłużonych dla Gminy i Honorowym Obywatelstwie gminy Sochaczew.

Tegoroczne tytuły Honorowych Obywateli i Zasłużonych dla Gminy Sochaczew wręczone zostaną 27 maja, w trakcie uroczystych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Osoby uhonorowane dostaną akt nadania tytułu Zasłużonego lub Honorowego Obywatela, a ich nazwiska znajdą się w specjalnych księgach upamiętniających nadanie wyróżnień.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz