Zasiłek po likwidacji pracodawcy.

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji firmy mojego pracodawcy. Zatrudnienie ustanie 28 lutego. Miesiąc temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Ciąża jest już widoczna i raczej nie uda mi się znaleźć nowej pracy. Czy będą mi przysługiwały jakieś świadczenia? Czy pracodawca miał prawo rozwiązać ze mną umowę o pracę?
Katarzyna D.
Pracodawca ma prawo do rozwiązania z Panią umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli przyczyną wypowiedzenia jest ogłoszenie jego upadłości lub likwidacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Aby zasiłek taki otrzymać, powinna Pani zwrócić się z wnioskiem o jego wypłatę do ZUS. Jednocześnie powinna Pani   przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia, świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz oświadczenie ubezpieczonej, że nie zapewniono jej innego zatrudnienia.
Z dniem rozwiązania stosunku pracy, co prawda ustanie Pani ubezpieczenie chorobowe, ale po urodzeniu dziecka będzie Pani miała prawo również do zasiłku macierzyńskiego. Konkludując, pomimo likwidacji pracodawcy i rozwiązania z Panią z tej przyczyny umowy o pracę, nie zostanie Pani pozbawiona świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11
Warszawa, kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz