Zasiłek opiekuńczy.

Moje dziecko często choruje, a ja niedawno zaczęłam pracę. Mój mąż nie pracuje. Czy mimo to mogę dostać wolne i zasiłek na opiekę nad chorym dzieckiem? Przez ile dni zasiłek ten przysługuje?
Magda O.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. W takim przypadku zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Jeżeli Pani dziecko nie ukończyło jeszcze 2. roku życia, to będzie Pani przysługiwał zasiłek opiekuńczy, nawet w sytuacji, jeżeli Pani mąż nie pracuje. Jeżeli jednak dziecko ukończyło 2 lata, to co do zasady nie będzie pani mogła otrzymać zasiłku, pomimo wystawienia zwolnienia lekarskiego, chyba że mąż z przyczyn obiektywnych nie może zapewnić dziecku opieki ( np. jest całkowicie niezdolny do pracy i posiada odpowiednie orzeczenie, ze względu na wiek jest niesprawny fizycznie lub psychicznie, prowadzi gospodarstwo rolne, przebywa poza miejscem zamieszkania, z powodu np. poszukiwania pracy za granicą).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11
Warszawa, kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz