Zapłacą podobnie.

fot.pixabay
Reklamy

TERESIN Przyszłoroczne stawki podatku od środków transportu w gminie Teresin, podobnie jak w poprzednich latach, nie ulegną zmianie. O zachowaniu dotychczasowych wysokości zdecydowała Rada Gminy.

W 2020 roku nadal obowiązywać będą preferencyjne stawki. Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany mogą zatem składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, deklarację na podatek od środków transportowych.

Stawki obowiązujące w gminie Teresin pozostają zatem na dość preferencyjnym poziomie, choć w dobie obowiązujących obostrzeń związanych z COViD-19 przedsiębiorcy tym bardziej nie są zadowoleni z jakichkolwiek obciążeń finansowych, co jest oczywiście zrozumiałe. Decyzją Rady Gminy podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton aż do przedziału 9 – 11,9 ton wyniesie 100 zł.

Podobnie jak wysokość podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t – 11,9 t, a także od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Tu również przyszłoroczna stawka to nadal 100 zł. Z kolei, od pojazdów ważących 12 t i powyżej stawki reguluje oddzielny załącznik uchwały.

W przypadku wysokości podatku transportowego od autobusów, zarówno poniżej jak i powyżej 22 miejsc, przewoźnicy zapłacą 200 zł. Szczegółowych informacji na temat wysokości stawek ad. poszczególnych środków transportu udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Teresin lub pod nr tel. 46 864 25 37.

odol

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz