Zakończono prace renowacyjne zabytkowego parku w Młodzieszynie.

fot. UG Młodzieszyn
Reklamy

Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk z przyjemnością informuje, że gmina Młodzieszyn zakończyła prace w zabytkowym parku w Młodzieszynie, realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – ETAP II”.

 Była to kontynuacja prac realizowanych w 2018 r., w ramach których wykonano część alejek parkowych ze środków własnych gminy oraz środków finansowych marszałka województwa mazowieckiego, pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Rozwoju, której członkiem jest gmina Młodzieszyn.

Gmina Młodzieszyn pozyskała na wykonanie zadania 70 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Dotacja stanowiła 45,92% kosztów całkowitych inwestycji, natomiast koszt całej inwestycji wyniósł 152 450,59 zł.

„Wierzę, że zabytkowy park w Młodzieszynie spełni rolę rekreacyjną i będzie miejscem spotkań mieszkańców, stanie się atrakcją wyróżniającą naszą okolicę. Gmina Młodzieszyn już po raz kolejny znalazła się w gronie samorządów, do których trafiło wsparcie w postaci dofinansowania na prace rewitalizacyjne.” – podkreśla Wójt Gminy Monika Pietrzyk

Inwestycja w zabytkowym parku przy ul. Kruczej obejmowała swym zakresem wykonanie drogi wewnętrznej z kruszyw łamanych w krawężnikach betonowych oraz wykonanie drugiej części alejek parkowych również z  kruszyw łamanych w obrzeżach betonowych.

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz