Zakaz używania dmuchaw do liści.

fot.pixabay
Reklamy

Od dnia 29 września 2020 r. zaczął obowiązywać Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, przyjęty uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia

8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne  i docelowe substancji w powietrzu (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 9595).  Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Program określa konkretne działania naprawcze oraz obowiązki osób fizycznych i podmiotów korzystających ze środowiska.

Jednym z działań naprawczych jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. wprowadzonemu zakazowi używania dmuchaw do liści. Zgodnie z harmonogramem zakaz używania dmuchaw do liści obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku. Zakaz stosowania dmuchaw do liści dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmiotów korzystających ze środowiska, organów , służb i innych wszelkiego rodzaju podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, służb gminnych oraz użytkowników ogrodów działkowych. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.

źródło: UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz