Zadania ze środków PFRON.

Fot. Pixabay

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 942 010 zł przekazane powiatowi sochaczewskiemu do wykorzystania w roku 2021, decyzją Rady Powiatu w Sochaczewie zostały rozdysponowane na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uchwałę podjęto podczas ostatnie sesji – w środę 31 marca br.

Przyznane na rok 2021 środki w stosunku do roku ubiegłego są zwiększone o 262 824 zł, w tym o 60 000 zł na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. Projekt podziału środków przygotowano w oparciu o liczbę złożonych wniosków i najpilniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zdecydowano, iż kwota 1 084 800 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej, 280 000 zł na dopłatę do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przeznaczono 180 000 zł. W związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych na zaopatrzenie ich w sprzęt rehabilitacyjny przyznano 20 000 zł. Środki w wysokości 370 757 zł zasilą zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Dla organizacji, stowarzyszeń i osób prawnych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przyznano 6453 zł.

Uchwała została także przyjęta przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz