Za śmieci tylko dziesięć złotych.

W Sochaczewie podstawowa stawka za odbiór odpadów wynosi 23 zł od osoby i jest tylko kwotą wyjściową. Wielu mieszkańców ma możliwość obniżenia jej o nawet 13 zł. Oferta ta skierowana jest do seniorów i rodzin z co najmniej trójką dzieci.’

W związku ze zmianą stawki za odbiór śmieci ratusz rozesłał do właścicieli domów jednorodzinnych pisma informujące, że od czerwca wynosi ona 23 zł od osoby miesięcznie. Jednocześnie od 1 maja wszystkich nas obejmuje obowiązek segregowania odpadów i nie ma już możliwości zadeklarowania, że chcemy by odbierano z naszej posesji odpady zmieszane.

Rodziny posiadające Sochaczewską Kartę Rodziny lub osoby posiadające Sochaczewską Kartę Seniora 75+ mają 50-procentową zniżkę w opłacie za odbiór odpadów, pod warunkiem, że są one wnoszone na konto miasta w terminie. Jeżeli nastąpi to z opóźnieniem, należy uiścić pełną stawkę. Jednak sumiennie przestrzegając dat wnoszenia opłat, seniorzy i duże rodziny mogą płacić tylko 11,50 zł za osobę. W sprawie zniżki nie otrzymamy dodatkowego pisma z Urzędu Miejskiego. Uprawnieni sami wyliczają, ile muszą wpłacić na konto, mnożąc liczbę domowników przez 23 zł i dzieląc otrzymany wynik na pół.

O kolejne 1,50 zł, czyli do 10 zł miesięcznie za osobę, możemy obniżyć rachunek, gdy na posesji ustawimy kompostownik na bioodpady (trawę, liście, obierki). Posiadanie kompostownika należy zgłosić w Urzędzie Miejskim wypełniając stosowną deklarację. Druki dostępne są na parterze w Biurze Obsługi Klienta. Znajduje się tam również stanowisko przy którym pracownik Referatu Gospodarki Odpadami pomoże w wypadku ewentualnych trudności lub odpowie na wszystkie pytania.

– Również w tym przypadku, jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, trzeba ją zapłacić w pełnej wysokości, tj.  23 zł od osoby miesięcznie gdy nie kompostujemy, lub 20 zł jeżeli posiadamy kompostownik. Rada miasta już dawno ustaliła, że prawo do zniżek przysługuje wyłącznie osobom sumiennie rozliczającym się za śmieci – przypomina naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Tomaszewska.

źródło: UM

fot.archiwum

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz