Z prac inwestycyjnych.

Reklamy

TERESIN Trwająca pandemia COVID-19 nie wpływa aż tak znacząco na realizację zadań inwestycyjnych, jak można było się tego spodziewać. Podczas wakacyjnej sesji (6.08) Rada Gminy Teresin podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031.

Co za tym idzie, szykują się kolejne inwestycje: – W wydatkach wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne: przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kawęczynie (60 tysięcy złotych) oraz przygotowujemy projekt sieci wodociągowej w Teresinie Gaju (13,5 tysiąca złotych). Na wniosek dyrektora SP w Teresinie przeznaczamy 18,5 tysiąca złotych na zakup schodołazu, 35 tysięcy złotych natomiast na projekt przebudowy kotłowni węglowej na gazową w Teresińskim Ośrodku Kultury. O 70 tysięcy złotych zmniejszamy dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – poinformowała radnych Agnieszka Rosa, skarbnik gminy, uzasadniając treść projektów uchwał.

A trzeba przypomnieć, iż tego lata kilka inwestycji już się zakończyło. Dobiegła końca m.in. przebudowa w ramach pierwszego etapu drogi gminnej z Kawęczyna do Mikołajewa. Jezdnia została poszerzona do 5 m, wykonano dwustronne pobocza oraz chodnik. Powstały też dwie zatoki z wiatami przystankowymi, położone zostały progi zwalniające. Koszt inwestycji to blisko 1 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że gmina otrzymała wsparcie rządowe w postaci 717 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na Osiedlu Granice, a dokładnie przy ulicy Łąkowej, sochaczewska firma ZWK Józef Siekierski wybudowała sieć kanalizacji deszczowej. Koszt zadania to 121 tys. zł. Wpisuje się ono w ramy przygotowań do budowy „Parku   Granice’’.

Dokonano też modernizacji przyczółków na przepuście na rzece Teresince, w Paprotni przy ul. Cmentarnej. Zadanie kosztowało 122 tys. zł.

Z kolei, w Serokach Parceli za kwotę 201 tys. zł położona została nakładka asfaltowa z obustronnymi poboczami. Zadanie wykonano na odcinku 755 m .

Trwają roboty związane z inwestycjami oświatowymi. Za kwotę 1,5 mln zł firma KalFam z Kamiona do końca listopada rozbuduje Szkołę Podstawową w Paprotni. Natomiast w Szymanowie uczniowie wrócą do szkoły, w której przebudowano kotłownię węglową na gazową. Wartość tej inwestycji, realizowanej przez firmę Instalator z Kamiona, wyniosła 295 tys.   zł.

W celu zwiększenia wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Granicach do końca sierpnia ma zakończyć się jej modernizacja. Zamontowany zostanie filtr ciśnieniowy. Na realizację tej inwestycji ogłoszono przetarg, który finalnie wygrała firma Krevox. W tym przypadku zadanie kosztować będzie 455 tys. zł. Efekt prac zagwarantować ma odpowiednie parametry wody.

Aktualnie trwa duża inwestycja drogowa we współpracy z powiatem sochaczewskim. Chodzi o rozbudowę w granicach nowego pasa drogowego odcinka drogi powiatowej Szymanów – Skrzelew wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi. Zadanie, którego koszt wynosi ponad 4,5 mln zł, dofinansowane jest w większości środkami z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Marcin Odoczyk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz