Z kartą będzie taniej.

Fot. Pixabay

TERESIN Rada Gminy Teresin zdecydowała na sesji przyjąć uchwałę w sprawie zwolnienia części właścicieli nieruchomości, na których mieszkają rodziny wielodzietne, z opłaty za odpady komunalne. Zwolnienie to ustalono w wysokości 10 złotych miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej.

Wśród warunków skorzystania ze zwolnienia jest m. in. posiadanie ważnej Karty Dużej Rodziny lub Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+. Dodatkowo trzeba jednak wypełnić obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i płacić terminowo za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni dokonali także zmiany w programie Teresińska Karta Seniora, dając taką samą 10-złotową zniżkę od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, najstarszym mieszkańcom gminy. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest terminowe płacenie oraz stosowanie się do przepisów prawa miejscowego. Zwrot zgodnie z uchwałą rady gminy, przysługującej ulgi osobie posiadającej Teresińską Kartę Seniora, należy się w danym roku budżetowym.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz