XIV sesja za nami.

3 marca odbyła się XIV sesja rady miasta. W trakcie tego posiedzenia głosami radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego dokonano zmian w budżecie, w tym wprowadzono do niego przebudowę ulicy Ułanów Jazłowieckich.

Radni dokonali kilku ważnych zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Przede wszystkim do tegorocznej listy inwestycji dopisali przebudowę ulicy Ułanów Jazłowieckich (775 tys.), zakup sprzętu dla szkół podstawowych w ramach projektu edukacyjnego „Skok w przyszłość” (53,9 tys.) oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicy 15 Sierpnia. W ramach drugiego etapu przebudowy tej ulicy lampy miałyby stanąć na odcinku od ulicy Broniewskiego do obwodnicy miasta (30 tys.).

O 216,3 tys. zł zmniejszono tegoroczne wydatki na budowę amfiteatru i widowni na podzamczu i przeniesiono je w WPF na 2021 rok. W związku z tym, że jesienią ub. roku u podnóża zamku przez kilka tygodni trwały badania archeologiczne (wystawa wydobytych przez badaczy przedmiotów otwarta będzie w maju w czasie Nocy Muzeów w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą), wykonawca poprosił o dodatkowy czas i mając teraz akceptację radnych zapewne uzyska na to zgodę od burmistrza. Oznacza to, że prace przy amfiteatrze i widowni potrwają do wiosny 2021 roku. Zmiany w budżecie i WPF poparły dwa kluby – PiS i Sochaczewskie Forum Samorządowe. Od głosowania wstrzymał się klub Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjni Samorządowcy.

Jednogłośnie natomiast zapadła decyzja o cofnięciu samorządowi wojewódzkiemu dotacji przeznaczonej na opracowanie projektu przebudowy al. 600-lecia, odcinka od torów kolejki wąskotorowej do ul. Staszica. To droga wojewódzka, a ratusz chciał wesprzeć MZDW w jej remoncie odkładając w swym budżecie na przygotowanie projektów technicznych kwotę 100 tys. zł. Jednak w związku z planami budowy mostu na Bzurze, a zadanie to ma objąć również przebudowę fragmentu alei 600-lecia, wykonywanie tej dokumentacji uznano za bezzasadne.

Wszystkie omawiane zmiany spowodują, że wydatki inwestycyjne ratusza w 2020 roku zwiększą się z ok. 31 do 34,7 mln zł.

W dalszej części obrad uchwalony został program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, którymi w tym roku zajmują się dwa podmioty – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które w imieniu miasta prowadzi jeszcze przez kilka miesięcy wygaszane schronisko Azorek w pobliskich Kożuszkach, oraz schronisko w Płocku, z którym UM podpisał stosowną umowę obejmującą cały 2020 rok. W przypadku nagłych zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, ratusz całodobowo współpracuje także z Przychodnią Weterynaryjną Trojanów. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w tegorocznym budżecie miasta odłożono 433 tys. zł. Pozytywnie o programie wypowiedzieli się m.in. Powiatowy Lekarz Weterynarii, fundacja Nero, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Radni powierzyli spółce ZWiK na okres od kwietnia do grudnia br. zadanie obejmujące konserwację i bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz opiekę nad fontannami w parku w Chodakowie i na placu Kościuszki. Na ten cel w budżecie miasta odłożono 114 tys. zł. Zatwierdzili też nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na koniec rada ustali też roczne plany pracy komisji stałych, komisji skarg i wniosków oraz komisji rewizyjnej.

źródło sochaczew.pl

fot.archiwum

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz