Wzięli śmieci pod lupę.

IŁÓW Mieszkańcy gminy Iłów oraz inne osoby spoza niej – będące właścicielami nieruchomości niezamieszkałych – muszą się zastosować do uchwały radnych w sprawach dotyczących odbioru odpadów komunalnych. O ile korzystają z usług odbierania odpadów ze swojej nieruchomości. Chodzi o uregulowanie spraw, aby kosztami odbioru śmieci objąć wszystkich.  

 Nieruchomości niezamieszkałych nie jest mało. Do nich zalicza się m.in. szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa o różnym zakresie działania, zakłady usługowe, sklepy, warsztaty. Nie wliczane są w to jednak domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno–wypoczynkowe. Te ostatnie mają uregulowany status w umowie śmieciowej i płacą roczny ryczałt, ustalony przez radnych w odniesieniu do nieruchomości komunalnych.

Obiekty niezamieszkałe produkują w skali roku dość dużo odpadów. Radni swą uchwałą, porządkując sprawy śmieciowe, zobowiązują właścicieli do zawarcia indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Właściciele muszą przedstawić odpowiednie umowy, dowody opłat za korzystanie z usług w zakresie ich odbierania. Z kolei właściciele nieruchomości mieszanych, które posiadają dwie części: przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz na działalność gospodarczą, zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na część zamieszkałą oraz do zawarcia indywidualnej umowy na część niezamieszkałą, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. Trzeba jednocześnie pamiętać, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych, tych z gospodarstwa domowego z tymi z działalności gospodarczej.

Jednak zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, radni dopuścili, by w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi było uznane jako jedna opłata od nieruchomości zamieszkałej. Co w pewnym stopniu obniży koszty działania firmy. Jednocześnie przyjęto, że przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, transportują lub przetwarzają odpady, wprowadzają je na rynek w opakowaniach, albo poprzez sprzęt elektryczny lub elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory – muszą dokonać zgodnie z ustawą rejestracji w bazach danych o produktach i odpadach.

Jak ten system sprawdza się w gminie Iłów? Trudno na razie to ocenić, gdyż dopiero od niedawna jest wdrażany. Jednak radni przypominają o zmianach dotyczących gospodarki śmieciowej, by mieszkańcy uniknęli kłopotów. Podobnie jak w przypadku odbioru od nieruchomości zamieszkałych, również tu wysokość opłat budzi wiele kontrowersji. Tu także niektórzy podważają ich wysokość.

BN

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz