Wyróżnieni w cieniu śmieci.

Ostatnia sesja Rady Gminy Rybno odbyła się 11 marca, w przeddzień ogłoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. I na całe szczęście, bo była wyjątkowo uroczysta – z nagrodami, stypendiami oraz upominkami dla sołtysów. Sesję jednak zdominowała sprawa podwyżek cen za odpady komunalne. Temat ten bulwersuje mieszkańców od wielu miesięcy.

To była bardzo pracowita sesja. Mieliśmy sporo spraw do omówienia. Na szczęście udało nam się uroczyście wręczyć nagrody laureatom konkursu plastycznego oraz stypendia naszym uczniom. W obecnej sytuacji, jaka teraz jest, nie byłoby to możliwe. Oczywiście laury dotarłyby do nagrodzonych i stypendia też, ale dla takich młodych ludzi ceremonia wręczenia nagród jest bardzo ważna. A tego teraz by zabrakło. Cieszę się, że zdążyliśmy tuż przed ograniczeniami – wspomniał Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

Laury rozdane

Konkurs plastyczny, jak wspomniał wójt, miał wykazać pomysłowość i kreatywność najmłodszych. Konkurs „Bezpieczne ferie w gminie Rybno” odbywał się po raz pierwszy. Nagrody były w dwóch kategoriach wiekowych – w klasach I-III i IV-VIII. Damian Jaworski wręczył je wraz z Sylwią Felgą, przewodniczącą Rady Gminy.

Pierwszą nagrodę w kategorii klas młodszych otrzymały Lena Kocik i Julia Wójcicka. Drugie miejsce przypadło Zuzannie Przybylskiej, a trzecie Oliwii Kuchlewskiej i Mai Olejniczak. W kategorii klas IV-VIII Aleksandra Kuźnicka i Milena Maślanka zajęła pierwsze miejsce. Natomiast Karolina Kalota zdobyła drugie miejsce. Nagrodę specjalną otrzymała Zuzanna Gajewska, która nie jest mieszkanką gminy, ale wykonała konkursową pracę. Potem odbyła się krótka prezentacja konkursowych prac.

W trakcie sesji wręczone zostały stypendia wójta za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie odebrali stypendia za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020. Wręczono 11 stypendiów naukowych i jedno sportowe.

Sołtysi uhonorowani

Tradycyjnie 11 marca przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji przygotowano drobne upominki i podziękowania dla sołtysów.

Sołtys to osoba, która jest łącznikiem między urzędem a mieszkańcem. Pełnienie tej funkcji związane jest z zaangażowaniem w sprawy lokalnych społeczności. Bez zaangażowania sołtysów wiele spraw nie udałoby się rozwiązać – zauważył Damian Jaworski.

Każdy sołtys otrzymał z rąk przewodniczącej rady oraz wójta życzenia i drobny upominek, nawiązujący do pełnionej funkcji. Jednak powiatowe obchody Dnia Sołtysa, zapowiadane w Iłowie na 19 marca, nie dojdą do skutku z powodu epidemii koronawirusa i zakazu zgromadzeń.

W kolejnej części sesji przedstawione zostały sprawozdania na temat pracy posterunku policji w Młodzieszynie za miniony rok w odniesieniu do bezpieczeństwa na terenie gminy Rybno. Podsumowano też realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.

Sprawy socjalne i śmieciowe

Potem radni zajęli się uchwałami w sprawie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ubiegłym roku  oraz przedstawienia potrzeb na realizacją tych zadań w roku 2020. Podsumowano Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustalono ponadto roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności w gminie.

Kolejne uchwały dotyczyły gospodarki śmieciowej. Najpierw radni przyjęli wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, składany przez właścicieli nieruchomości. Potem zajęli się ustaleniem stawki.

W tej chwili mieszkańcy, zgodnie z umową z firmą Eneris Surowce, za segregowane odpady płacą 9,50 złotych od osoby miesięcznie. W ostatnim przetargu startowała tylko firma Eneris i drastycznie podyktowała cenę za śmieci w gminie. Teraz opłata ma wynosić 33 złote miesięcznie od osoby, czyli przeszło trzy razy więcej. Ulga przewidziana jest w przypadku posiadania kompostownika. Wtedy stawka miesięczna 30 złotych od osoby. Uchwała przewiduje tylko odbiór odpadów do 31 grudnia. Pod koniec roku ma być nowy przetarg i ceny być może będą niższe.

Podobnie jak i inne gminy powiatu sochaczewskiego, skierowaliśmy pismo do premiera o podjęcie działań w celu zapobiegania ciągłym wzrostom cen odbioru odpadów, za które w efekcie końcowym płacą mieszkańcy. Otrzymali je również marszałkowie Sejmu i Senatu RP, minister klimatu, posłowie, wojewoda mazowiecki i marszałek województwa mazowieckiego. Do dziś nie uzyskaliśmy odpowiedzi – podsumował Damian Jaworski.

Bogumiła Nowak

Fot. Archiwum

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz