Wypuszczą kolejne obligacje.

SOCHACZEW Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 czerwca radni wyrazili zgodę na emisję przez miejski samorząd kolejnych obligacji. Tym razem wyemitowane papiery wartościowe mają opiewać na kwotę dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych.

Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz sfinansowanie deficytu budżetu.

Natomiast wykup nowych obligacji ma się rozpocząć w 2026 r. a zakończyć w 2030.

dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz