Wyniki matur w powiecie.

Matura 2020 była szczególna. Odbyła się w czerwcu, a nie jak zwykle w maju, przeprowadzona była w sanitarnym reżimie. Przygotowania też wyglądały inaczej niż zazwyczaj, bo ze względu na pandemię, która wywróciła też „do góry nogami” system oświaty,  uczniowie  w liceach i technikach od marca do końca edukacji uczyli się zdalnie, przygotowując się do egzaminu dojrzałości samodzielnie. Przez epidemię COVID-19 zmienił się też harmonogram maturalny, zwykle w połowie sierpnia maturzyści pisali egzaminy poprawkowe, w tym wyjątkowym roku, dopiero poznali ich wyniki.

W skali kraju trzech na czterech maturzystów zdało egzamin dojrzałości. W powiecie sochaczewskim było podobnie. Uczniom naszych liceów powiodło się lepiej niż absolwentom techników. Procentowo  79,8% licealistów uzyskało wynik pozytywny, zaś  wśród uczniów techników zdawalność wyniosła 59,16%.

W liceach ogólnokształcących w powiecie sochaczewskim do egzaminu dojrzałości przystąpiło ogółem 292 uczniów a zdało go 233, 41 z nich może przystąpić do poprawek. Z kolei  18 uczniów nie zdało, to ci którym nie udało się uzyskać pozytywnego wyniku z dwóch lub więcej przedmiotów.

Wyniki zdawalności w poszczególnych liceach:

  • LO  Chopin – 98,2 %
  • ZS CKU – 71,4 %
  • ZS im. J. Iwaszkiewicza – 58,1 %
  • ZS CKP – 40,8 %

W technikach naszego powiatu do egzaminu dojrzałości przystąpiło ogółem 240 uczniów a zdały go 142 osoby. Do poprawki dopuszczono 68 uczniów, 30 nie udało się zdać.

Wyniki zdawalności w poszczególnych technikach:

  • ZS CKP – 70,9 %
  • ZS im. J. Iwaszkiewicza – 62,5 %
  • ZS CKU – 49,3 %
  • ZS Teresin – 21 %

Jak informuje dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji Urszula Opasiak – Największy problem maturzyści mieli tradycyjnie z matematyką, a w dalszej kolejności z językiem angielskim.  Duża liczba absolwentów, naszych powiatowych liceów (14%) i techników (28%) może 8 września br. wziąć udział w egzaminach poprawkowych z jednego przedmiotu. Myślę, że młodzież powtórzy materiał i wykorzysta tę szansę. A wyniki ostateczne, które ogłoszone zostaną w październiku będą dużo lepsze.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz