Wymień piec.

 Burmistrz Sochaczewa ogłasza w dniach od 3 do 18 grudnia uzupełniający nabór uczestników projektu pn.  „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wyniku naboru zostanie zakwalifikowanych do 15 uczestników projektu, którzy uzupełnią wolne miejsca powstałe na skutek rezygnacji z udziału pierwotnie zgłoszonych uczestników.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy miasta Sochaczewa posiadający tytuł własności do budynku mieszkalnego, w którym planowana jest wymiana urządzenia grzewczego wykorzystującego paliwa stałe, na źródło ciepła spalające gaz ziemny.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie, aktualnych warunków przyłączenia do sieci gazowej wydane przez SIME Polska, aktualne rozszerzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,   szacunkowy kosztorys wykonania instalacji.

Nabór nie dotyczy nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynków o nieuregulowanym stanie prawnym oraz  budynków, w których wymagane będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, III piętro pokój 405 lub 428 oraz pod numerami telefonu (46) 862-22-35 wew. 326, 393 lub 436.

O włączeniu do projektu decydować będzie kolejność złożenia kompletnych, wymaganych dokumentów w terminie naboru.

UM /opr. es

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz