Wykup gruntu za grosze.

SONY DSC

Także i w tym roku mieszkańcy Sochaczewa nadal będą mogli stać się właścicielami dotychczas użytkowanych wieczyście działek za pięć procent ich rynkowej wartości. Z takiej szansy będzie mogło jeszcze skorzystać prawie tysiąc rodzin.

Przyjęta przez Sejm ustawa dotycząca przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, przewiduje, że właścicielami użytkowanych gruntów stajemy się z automatu. Jednak, aby formalności stało się zadość, musimy wnieść opłatę przekształceniową. W tym roku opłata według ustawy powinna wynieść 50 procent wartości przekazywanego nam gruntu, w kolejnych latach bonifikata ma być obniżana o dziesięć procent.

Tradycja zobowiązuje

Jednak zapisy przyjęte przez posłów nie dotyczą Sochaczewa.

Nasz samorząd poszedł dalej i gdy dla gruntów państwowych sejm ustalił 60-procentową ulgę, zaproponowałem radnym, aby w przypadku działek miejskich wyrazili zgodę na udzielanie aż 95-procentowej obniżki. To nawiązanie do przepisów, jakie funkcjonowały w Sochaczewie od lat w odniesieniu do bloków i kamienic. Właściciele mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych mogli przekształcić wieczyste użytkowanie z 95-procentową ulgą, a teraz bonifikatą objęci są też właściciele prywatnych domów. Na mój wniosek radni podjęli stosowną uchwałę i przyznali identyczne zniżki każdemu kto ma dom lub mieszkanie na samorządowym gruncie użytkowanym wieczyście – mówi Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Jak wynika z danych Urzędu Miejskiego, do tej pory z możliwości przekształcenia, jakie oferuje miejski samorząd, skorzystały w 2019 roku 734 sochaczewskie rodziny na 1704 mających prawo do ulgi z tytułu przekształcenia. Jak nas poinformowano, każda z nich po otrzymaniu zaświadczenia o nabyciu praw do własności gruntów zdecydowała się na jednorazową zapłatę za przeniesienie prawa własności. Zaświadczenia zostały wydane przez burmistrza „z urzędu”, przesłane do zainteresowanych, a także do sądu i starostwa powiatowego, celem ujawnienia praw w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków.

Ulga utrzymana

Okazuje się, że poparcie pomysłu burmistrza przez radnych dotyczącego wysokości bonifikaty dotyczy także tego roku.

Nasza uchwała nie wyznacza żadnego terminu na załatwienie formalności, a to oznacza, że w 2020 roku mieszkańcy nadal będą mogli stać się właścicielami dotychczas użytkowanych wieczyście działek za kilka procent ich rynkowej wartości. Realnie zrobią to za jedną roczną opłatę, czyli kilkadziesiąt do kilkuset złotych – mówi Piotr Osiecki. Dodając, że aby uzyskać bonifikatę, wystarczy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o niezaleganiu z podatkami, opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów czy w innych lokalnych opłatach. Zweryfikowane dokumenty będą podstawą do wydania zgody na uiszczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej w wysokości dwudziestu rocznych stawek – z uwzględnieniem 95 procent bonifikaty – a następnie do odebrania zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej, które jest podstawą do wykreślenia obciążenia hipoteki nieruchomości.

Należy również wspomnieć o tym, że utrzymywanie tak wysokiej bonifikaty oznacza, że w perspektywie kilku lat budżet miasta straci około 3 miliony złotych. O tyle spadną jego wpływy, gdyby z ulgi w krótkim czasie skorzystali wszyscy dotychczasowi użytkownicy wieczyści miejskich działek. A wpływy z opłat dzierżawnych zasilały budżet miasta każdego roku kwotą około 400 tysięcy złotych. Co z kolei oznacza, że o tyle mniej jest do podziału w budżecie miasta na 2020 rok. Jednak, jak przekonuje Piotr Osiecki: – Budżet miasta jest w dobrej kondycji, ten uszczerbek w dochodach odczujemy, ale jestem przekonany, że warto iść w kierunku jednej stawki bonifikaty dla wszystkich.

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz