Wszystko o 300 PLUS.

fot.pixabay

RODZICU NIE ZAPOMNIJ O WNIOSKU

 Każdy, kto chociaż raz zaopatrywał dziecko w książki i przybory szkolne, wie, że to spory wydatek, którego nie da rady przełożyć na później. I choć dopiero co rozpoczęły się wakacje, to rodzice mają już w głowie nowy rok szkolny i idące wraz z nim zakupy szkolne. Dlatego warto złożyć wniosek o świadczenie „ Dobry Start” już teraz.

Na stronach rządowych czytamy: 300 PLUS, to świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Jest wypłacane bez względu na dochód, raz w roku jako wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 złotych na każde dziecko od 7 roku życia, rozpoczynające naukę w szkole.

Dla kogo świadczenie?

Program przysługuje uczniowi, który spełnia dwa warunki. Nie ukończył: 20 lat lub 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Drugi warunek to, że uczy się w placówce, takiej jak: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje: studentom, przedszkolakom, uczniom zerówki.

– Mam troje dzieci w wieku szkolnym. Kredki, flamastry, zeszyty, bloki, farby – to wszystko kosztuję, dlatego każdy grosz się liczy. Jest to duże wsparcie dla nas, bo wydatków na początku września jest mnóstwo – powiedziała nam pani Anna z gminy Młodzieszyn.

Kto może złożyć wniosek?

Musimy pamiętać, że aby otrzymać pieniądze, niezbędne jest poprawne złożenie wniosku (co nie jest trudne) ale przede wszystkim musimy złożyć go w terminie, w innym wypadku świadczenie przepada. A kto może złożyć wniosek?

Może to zrobić: rodzic, opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję, opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, osoba ucząca się – pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej – w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Wyprawka czeka

Niektóre samorządy powiatu sochaczewskiego już rozpoczęły przyjmowanie wniosków. Tak jest między innymi w Sochaczewie, gdzie przyjmowanie podań o wypłatę świadczenia podzielono na dwa etapy. Jak poinformowano nas w Urzędzie Miejskim, do końca lipca będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną i można je przesyłać za pośrednictwem: bankowości internetowej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl oraz na portal PUE ZUS. Natomiast wnioski papierowe będzie można składać od 1 sierpnia w biurze podawczym urzędu. Można je również wysłać pocztą. Dodajmy, że wnioski będą przyjmowane do 30 listopada. Pamiętać należy jednak o tym, że im później złożymy podanie o wypłatę świadczenia, tym później je otrzymamy.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony później, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Jednocześnie przypominamy rodzicom i opiekunom, że nie muszą póki co składać wniosków o przedłużenie wypłat w ramach świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500+. Wnioski zebrane w ostatnim naborze będą obowiązywać do końca maja 2021 roku – mówi Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Dodajmy, że procedura składania wniosków uległa zmianie i w tym roku będzie wyglądała dokładnie tak samo, jak w roku ubiegłym. Oznacza to, że świadczenie przeznaczone na wyprawkę szkolną będzie wypłacane bez względu na dochód rodziny.

Warto dodać, że w ubiegłym roku samorząd miejski przyjął 2991 wniosków o wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu Dobry Start. A wsparcie finansowe na zakup wyprawki szkolnej otrzymało 3973 sochaczewskich dzieci.

Należy również wspomnieć o tym, że w przyszłym roku terminy składania wniosków zostaną przyspieszone. Będzie można je składać już od 1 lutego (elektronicznie) lub od 1 kwietnia (tradycyjnie).

Marcin Jarkiewicz/ Jerzy Szostak

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz