Wstąpienie w stosunek najmu.

Mój partner jest najemcą mieszkania. Mieszkam razem z nim cały czas od 20 lat. Partner ostatnio ciężko choruje. Martwimy się oboje, czy po jego śmierci będę musiała opuścić mieszkanie, czy będę mogła w nim zostać. Czy możliwe jest pozostanie w mieszkaniu po jego śmierci.
Agnieszka B.
W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Dopiero w razie braku osób wymienionych powyżej stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. Zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą konkubent tj. osoba, która pozostaje z najemcą w stałych więziach fizycznych, jest uprawniona do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy.
Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
radca prawny
kom.500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz