Wspomogą nauczycieli.

SOCHACZEW W tym roku miejski samorząd przeznaczył blisko 220 tysięcy złotych na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach. Kwota ta stanowi 0,8 procenta planowanych wydatków na wynagrodzenia w oświacie i dzieli się na dwie pule.

Pierwsza to 45 tys. zł na dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe, gdy nauczyciel – w porozumieniu z dyrektorem placówki – podejmuje studia podyplomowe. Tutaj wsparcie może wyniesie do 70 procent poniesionych kosztów i nie może przekroczy kwoty 2100 zł – dotychczas było to 2000 zł.

Druga pula, w wysokości blisko 175 tys. zł, przeznaczona jest na wykłady, warsztaty, kursy kwalifikacyjne, seminaria i konferencje prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz inne podmioty zajmujące się doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W tym przypadku pracownicy światy mogą uzyskać całkowite pokrycie poniesionych kosztów. Proponowany podział środków konsultowano z oświatowymi związkami zawodowymi i zyskał ich aprobatę.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz